Henkilöiden valinnasta päättäminen eli vaali

Jos kokoukselle on tehty henkilökysymyksessä ehdotuksia vain se määrä, mikä täytettäviä paikkoja on, vaali on yksimielinen.

Kun kokoukselle on tehty henkilökysymyksessä useampi esitys kuin täytettäviä paikkoja on, muodostetaan kokouksen päätös toimittamalla vaali. Yhdistyslain mukaan vaali suoritetaan enemmistövaalina yksinkertaisella enemmistöllä, ellei yhdistyksen säännöissä muuta määrätä.

Tällöin kullakin äänestäjällä on käytössään yhtä monta ääntä kuin on täytettäviä paikkoja ja enimmät äänet saaneet tulevat valituksi äänimäärien osoittamassa järjestyksessä, kunnes kaikki täytettävät paikat ovat tulleet täytetyksi.

Kokoomusyhdistyksen vuoden 1979 mallisääntöjen mukaan vaali suoritetaan enemmistövaalina ja vuoden 2001 mallisääntöjen mukaan enemmistövaalina ehdottomalla ääntenenemmistöllä.

Kokoomusyhdistyksen mallisäännöt 2001, 10. §

“Päätökset tehdään vaaleissa ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Mikäli ensimmäisellä äänestyskierroksella riittävä määrä ehdokkaista ei saa tarvittavaa ääntenenemmistöä, seuraavalle äänestyskierrokselle pääsee äänijärjestyksessä enintään kaksinkertainen määrä ehdokkaita valitsematta olevien määrään nähden. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, milloin vähintään kaksi (2) äänivaltaista osanottajaa sitä pyytää.”