Tervetuloa!

Tämä on  Kokoomuksen paikallisyhdistyksen hallituksen jäseniä varten tehty Järjestötoiminnan käsikirja. Oppaan kokoamisessa on ajateltu nimenomaan puolueen perusyhdistyksen tarpeita. Jäsenliittoihin kuuluvilla yhdistyksillä ja läheisjärjestöjen paikallisyhdistyksillä on omia erityispiirteitä, jotka on soveltuvin osin pyritty ottamaan huomioon.
Tätä opasta ei kannata lukea alusta loppuun. Tämä on käsikirja.

Vuosien kokemus?

Käsikirjan lukijaksi toivotaan paikallisyhdistyksen hallituksen jäsentä riippumatta siitä, onko hän tehtävässään ensimmäistä tai viidettätoista vuotta. Viidentoista vuodenkaan kokemus ei nimittäin ole yhden vuoden kokemusta syvempi, mikäli asiat on vuodesta toiseen tehty samalla ja koetellulla tavalla.

Lisätietoa

Yhdistystoiminta on laaja alue. Siitä on kirjoitettu kymmeniä oppaita ja oppikirjoja. Niitä kaikkia ei yritetä toistaa tässä. Tähän käsikirjaan on koottu nimenomaan niitä asioita, jotka ovat erityisen tarpeellisia kokoomuksen paikallisyhdistystoiminnalle. Silti monet tärkeätkin asiat jäävät kokonaan käsittelemättä tai pelkän maininnan varaan.

Lisätietoa paikallisyhdistyksen toiminnasta ja toiminnan johtamisessa tarvittavista tiedoista ja taidoista on saatavilla runsaasti. Ajankohtaisin tieto löytyy puolueen ja sen jäsen- ja läheisjärjestöjen www-sivuilta.

Toiminnallisin terveisin
Kansallisen Sivistysliiton Opintokeskus KANSIO