Henkilövalinnat

Luottamus- ja toimihenkilöiksi voidaan valita vain puolueen jäsenyhdistysten jäseniä.

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja puheenjohtajana ja kahdesta kahdeksaan (2-8) yhdistyksen kokouksen valitsemaa muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosi ja se alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan valintakokouksen päättymiseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä tarvittaessa taloudenhoitajan.
Tehtävät voidaan vahvistaa myös syyskokouksessa. Sihteerin ja taloudenhoitajan tehtävät voidaan yhdistää.

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä määräajaksi tai erityistä tehtävää varten.
Syyskokouksessa tai yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa valitaan myös kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastaja sekä näille varatoiminnantarkastajat tai varatilintarkastaja.

Kaikki henkilövalinnat ovat yhdistyksen kannalta tärkeitä, mutta ylitse muiden on puheenjohtajan valinta. Hyväkään puheenjohtaja ei yksin kykene tekemään yhdistyksestä toimivaa, mutta huono puheenjohtaja pystyy yksin tappamaan innostuksen suuriltakin joukoilta.

Ilmoitukset yhdistysrekisteriin

Mikäli yhdistyksen nimenkirjoittajissa tapahtuu vaihdoksia, yhdistysrekisteriin on tehtävä ilmoitus nimenkirjoittajien vaihtumisesta. Tarkemmat ja ajantasaiset ohjeet löydät Patentti-ja rekisterihallituksen kuuluvan yhdistysrekisterin sivuilta osoitteesta www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html.