Henkilövalinnat

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä kahdesta kuuteen (2-6) muuta jäsentä.
Syyskokous voi vahvistaa valituille hallituksen jäsenille työnjaon. Työnjaosta päättäminen voidaan myös jättää hallituksen tehtäväksi. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus voi asettaa neuvottelukuntia ja toimikuntia määräajaksi tai erityistä tehtävää varten.
Syyskokouksessa tai yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa valitaan myös kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastaja sekä näille varatoiminnantarkastajat tai varatilintarkastaja.
Kaikki henkilövalinnat ovat yhdistyksen kannalta tärkeitä, mutta ylitse muiden on puheenjohtajan valinta. Hyväkään puheenjohtaja ei yksin kykene tekemään yhdistyksestä toimivaa, mutta huono puheenjohtaja pystyy yksin tappamaan innostuksen suuriltakin joukoilta.

Ilmoitukset yhdistysrekisteriin

Mikäli yhdistyksen nimenkirjoittajissa tapahtuu vaihdoksia, yhdistysrekisteriin on tehtävä ilmoitus nimenkirjoittajien vaihtumisesta. Tarkemmat ja ajantasaiset ohjeet löydät Patentti-ja rekisterihallituksen kuuluvan yhdistysrekisterin sivuilta osoitteesta www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html.