Vuosikokousasiakirjat

Yhdistys päättää vuosittain tulevasta toiminnastaan käsittelemällä ja hyväksymällä toimintasuunnitelman. Vastaavasti vuoden päätyttyä toiminnan onnistumista ervioidaan toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä.

Kokousperinteeseemme on pesiytynyt käsitys, jonka mukaan toimintasuunnitelman ja -kertomuksen käsitteleminen on yhdistystoiminnan ”pakkopullaa”, jolla ei ole mitään tekemistä toiminnan kanssa. Näin ei tarvitse olla.

Demokratia yhdistystoiminnassa toteutuu silloin, kun jäsenillä on todellinen vaikuttamisen mahdollisuus yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Se tapahtuu näiden asiakirjojen käsittelyn yhteydessä.

Jos yhdistysjohto joskus joutuu pohtimaan jäsenten alhaista intoa tarttua yhdistystoiminnan talkoisiin, niin silloin kannattaa katsoa peiliin. Matala aktiivisuus useimmiten johtuu siitä, että jäsenet eivät koe olleensa mukana toiminnan suunnittelussa.