Hallinto

Yhdistyksillä on niiden itsensä hyväksymät säännöt. Sääntöjä pitää noudattaa, mutta

  • sääntöjä ei saa tulkita niin, että se rajoittaisi järkevää toimintaa,
  • asiat, joita säännöissä ei erikseen mainita, eivät ole kiellettyjä, sekä
  • säännöt pitää tuntea, jotta tietää, että maailmassa on rajattomasti asioita, joita voi tehdä sääntöjä rikkomatta.

Tämä luku sisältää yhdistyksen hallinnointiin liittyviä asioita. Hallinnointi on välttämätöntä ja se pitää tehdä hyvin. Yhdistyksen on sen lisäksi toimittava.