Koska kokouksia ei pidetä vain pitämisen ilosta, niin päätöksistä ja ehdotuksista tulee tierdotta  eri tahoja.
Aivan yhtä tärkeää on sekä sisäinen tiedottaminen, jotta jokainen jäsen on oikean tiedon piirissä ja myös tiedottajia sitä kautta, niin myös ulkoinen tiedottaminen, turhaa jättää hyvää tietoa vakan alle piiloon.