Henkilövalintojen valmistelu

On jossakin määrin makuasia, onko hallituksen kokousta valmistellessaan sopivaa pohtia henkilövalintoja.
Yhdistyksen edustajien valinnasta eri tilaisuuksiin hallitus voi hyvinkin tehdä esityksen, mutta hallituksen jäsenten valinta on syytä jättää kokouksen pohdittavaksi ilman hallituksen pohjaesitystä.
Vähiten sopivaa olisi, jos hallitus tekisi esityksen toiminnantarkastajista. Tähän liittyy sellainen käytännön ristiriita, että toiminnantarkastajaksi valittavilta henkilöiltä on syytä olla kysyttynä suostumus tehtävän vastaanottamiseen. Hallituksen on kokousta valmistelleessaan siis syytä varmistua, että joku on kysynyt suostumusta toiminnantarkastajiksi esitettävältä.