Vaalitapa

Hyvän kokouskäytännön mukaisesti vaali suoritetaan suljettuna lippuvaalina.
Kokoomusyhdistyksen sääntöjen mukaan suljettua lippuvaalia on käytettävä, jos kaksi äänivaltaista osanottajaa sitä pyytää. Puheenjohtaja voi esittää vaalin suorittamista umpilipuin, vaikka sitä ei olisi pyydettykään.

Vaalitavat:

[listmenu menu=”vaalitkokous”]