“Yleinen kokous”

Yleiseksi kokoukseksi kutsutaan tapahtumaa, johon voi osallistua kuka tahansa. Tällä käsitteellä ei siis ole mitään tekemistä yhdistyksen yleisen kokouksen kanssa. Tällainen tilaisuus kutsutaan koolle julkisella ilmoituksella tai vastaavalla. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua tapahtumaan. Tavallinen tapa perustaa uusi yhdistys on kutsua koolle yleinen kokous.

Muutoin kokoomusyhdistykset järjestävät yleensä vain yksityisiä kokouksia.

“Yksityinen kokous”

Yksityisellä kokouksella tarkoitetaan suljettua tapahtumaa, johon ovat oikeutettuja osallistumaan vain määrätyn ehdon täyttävät henkilöt, yleensä yhdistyksen jäsenet. Kokoomusyhdistyksen hallituksen kokoukset ja sääntöjen määräämät kevät- ja syyskokoukset sekä mahdolliset ylimääräiset kokoukset ovat tässä tarkoitettuja yksityisiä kokouksia. Hallituksen kokouksiin ovat oikeutetut osallistumaan vain hallituksen jäsenet ja yhdistyksen kokouksiin yhdistyksen jäsenet.

Yhdistyksen säännöissä voi olla määräys, että läsnäolo-oikeus kokouksessa on jäsenten lisäksi esimerkiksi piirijärjestön tai keskusjärjestön edustajalla. Kokous voi lisäksi myöntää päätöksellään läsnäolo-oikeuden muillekin.