Asiakysymysten valmistelu

Tavallisesti hallitus yhdistyksen kokousta valmistelleessaan tekee samalla kokoukselle esityksen päätökseksi.
Hallituksen kokousasioiden valmistelu jaetaan hallituksen jäsenille. Molemmissa tapauksissa yhdistyksen puheenjohtaja viime kädessä vastaa, että esitykset ovat olemassa.
Mitä paremmin ja perusteellisemmin asiat ovat valmisteltu, sitä sujuvampaa kokoustyöskentely on. Kokoustyöskentelyn sujuvuus ei aina kuitenkaan ole sama asia kuin kokouksen lyhyt kesto.