Tämä käsikirja keskittyy järjestötoiminnan käytännön taitoihin. Silti lyhyt pistäytyminen aatekysymysten äärellä on paikallaan. Jo yhdistyksen perustoiminnan suunnittelu, poliittisista sisältötavoitteista puhumattakaan, edellyttää sisältö- ja aateteemojen miettimistä sekä Kokoomuksen periaatteisiin tutustumista.

Kokoomuksen periaatteet

Kansallisen Kokoomuksen periaateohjelma määrittelee perustavoitteet, nostaa esiin tärkeitä arvoja ja hahmottelee puolueen paikan muiden poliittisten toimijoiden joukossa.

Ohjelma ei ole vain periaatteellinen paperi, vaan teksti joka vaikuttaa kaikkeen muuhun ohjelmatyöhän ja käytännön toimintaan. Se antaa esimerkiksi perusainekset vaaliohjelmien valmisteluun ja suuntaviitat vaaleja seuraaviin neuvotteluihin ja tavoitteenasetteluun.

Nykyinen periaateohjelma (2006)

Ohjelma määrittelee kokoomuksen keskustaoikeistolaiseksi kansanpuolueeksi, jonka tavoitteena on itsestä ja toisista huolehtivien ihmisten yhteiskunta, jossa kaikille mahdollistetaan hyvän elämän edellytykset.

Periaateohjelma luonnehtii kokoomusta ihmiseen luottavaksi uudistajaksi, jolle on tärkeää ihmisen vapaus ja vastuu omassatoiminnassaan. Keskeisiin periaatteisiin kuuluvat esimerkiksi mahdollisuuksien tasa-arvo ja heikommista huolehtiminen sekä perheen ja lähiyhteisön vastuu.

Ohjelma on monipuolinen asiakirja, joka yhdistäessään aatenäkökulmat käytännön politiikkaan antaa selkänojan myös yhdistystason toimintaan. Voimassa oleva periaateohjelma on Kokoomusyhdistyksen ”aatteellisen kirjaston” perusteksti, sen edeltäjät taas tärkeä osa puolueen aatehistoriaa.

Jo periaateohjelma ottaa kantaa myös antamiensa suuntaviivojen soveltamiseen. Yhdistyksen kannalta tärkeitä ovat myös erilaiset vaali- ja kehittämisohjelmat jotka vievät periaatteita käytäntöön.

Kokoomuksen 100 v. -juhlapuoluekokous tulee hyväksymään uuden periaateohjelman kesäkuussa 2018.

http://www.kokoomus.fi/aate/tavoitteet/periaateohjelma/

http://www.toivoajatuspaja.fi/julkaisut/