Vaalipäällikkö

Vaalipäällikön tehtäviä ovat:

 • huolehtia tiedonkulusta valtuutettujen ja yhdistyksen välillä,
 • huolehtia siitä, että yhdistys on tietoinen ja ottaa kantaa keskeisiin kunnallispoliittisiin kysymyksiin puolueen ohjelmien mukaisesti (esimerkiksi kaava-, liikenne-, energia- ym. kysymykset),
 • huolehtia yhdessä koulutusvastaavan kanssa kunnallispoliittisesta koulutuksesta (kunnallisvaaliehdokkaat, lautakuntien jäsenet),
  olla läsnä valtuustoryhmän kokouksissa (esteen sattuessa hankittava varalle joku yhdistyksen hallituksesta) sekä seurata valtuuston kokouksia,
 • valita potentiaalisia kohderyhmiä,
 • etsiä sopivia markkinointikanavia piirin ohjeiden pohjalta,
 • luoda myönteinen, innostava ja motivoiva vaalityöilmapiiri,
 • luoda, kouluttaa ja informoida tukihenkilöorganisaatio,
 • huolehtia informaation kulusta ja siitä, että sanoma ymmärretään oikein,
 • käyttää oikein vaalityöntekijöiden asiantuntemusta,
 • pitää yhteyttä piiritoimistoon,
 • osallistua piiritason koulutustilaisuuksiin ja huolehtia tiedottamisesta vaalityöntekijöille ja ehdokkaille,
 • huolehtia vaalikampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä tukihenkilöverkoston kanssa piirin ohjeiden mukaisesti,
 • valvoa kampanjan edistymistä ja aikataulua sekä päättää toimenpiteistä,
 • organisoida tilaisuudet /pienet keskusteluryhmät (puhetilaisuudet, avoimet tenttitilaisuudet, toritilaisuudet, vaaliväittelyt),
 • vastata materiaalin jakamisesta,
 • organisoida puhelin-, postitus- ja vaalitalkoot, sekä
 • sopia vaalibudjetista yhdessä hallituksen kanssa.