Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaavalle kuuluu yhdistyksen tiedottamisen hoitaminen. Tehtävät voidaan jakaa sihteerin ja/tai SoMe -vastaavan kanssa.

Tiedottaminen voidaan eritellä seuraavasti:

Jäsenkirjeet ja/tai sähköpostit yhdistyksen jäsenille

Jokainen paikallisyhdistys lähettää jäsenilleen jäsenkirjeitä ja sähköposteja. Vuoden ensimmäisen viestin voi lähettää heti kun paikallisyhdistyksen uusi hallitus on järjestäytynyt ja tehtävät on jaettu. Yhdistyksen jäsenten on hyvä tietää, kehen missäkin tapauksessa ottaa yhteyttä. Samalla voi kertoa menneestä ja tulevasta toiminnasta ja tapahtumista. Yhdistyksen sekä piirin toimintakalenterit toimitetaan jäsenille hyvissä ajoin.
Jäsenviesti lähetetään myös silloin, kun yhdistys hallituksen kokouksessa käsitellään keskeisiä paikallisia kunnallispoliittisia kysymyksiä. Nämä ovat yleensä jäseniä aktivoivia asioita. Jäsenkirjeeseen kannattaa ottaa tärkeimmät ja koko jäsenistöä koskevat tiedot piirin ja puolueen kirjeistä.

Kokouskutsut

Yhdistyksen varsinaisista ja ylimääräisistä kokouksista on sääntöjen mukaan jäsenille lähetettävä erikseen kutsu. Kutsun ja muiden viestien lähettäminen tapahtuu kätevästi puolueen jäsentietojärjestelmän kautta, mikäli jäsenten sähköpostit ovat puolueen jäsenrekisterissä ajan tasalla.

Yhteistyö paikallislehtien kanssa

Oman toiminta-alueen ihmisille on tärkeää saada tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista. Hyvää yhteistyötä paikallislehtien kanssa ei voi liikaa korostaa. Tätä kautta yhdistys saa itselleen tärkeää näkyvyyttä. Kaikki yhdistyksen tilaisuudet ja kokoukset kannattaa ilmoittaa paikallislehdessä, jossa usein toimii maksuton järjestö/seurapalsta.

Yhdistyksen oma lehti

Yhdistys voi julkaista omaa lehteä joko itse tai yhdessä muiden alueella toimivien kokoomusyhdistysten kanssa.

Yhdistyksen toimintaesite

Yhdistyksen toimintaesite (vaikka kolmeen osaan taitettu A4) on hyvä näkymismuoto. Esitteessä esitellään hallituksen yhteystiedot, yhdistyksen toiminta pääpiirteittäin ja tapahtumat. Esitteessä pitää olla myös palauteosa, jolla voi kysellä lisätietoja tai liittyä jäseneksi.

Mallipohjat, logot ja kuvat

Yhdistyksellä on käytettävissä Kokoomuksen sivuilla oleva aineistopankki GREDIN markkinointimateriaali