Tiedotusvastaavalle kuuluu yhdistyksen tiedottamisen hoitaminen. Tehtävät voidaan jakaa sihteerin ja/tai SoMe -vastaavan kanssa.

Tiedottaminen voidaan eritellä seuraavasti:

Jäsenkirjeet ja/tai sähköpostit yhdistyksen jäsenille

Jokainen paikallisyhdistys on velvollinen lähettämään jäsenilleen jäsenkirjeitä tai sähköposteja. Vuoden ensimmäisen kirjeen voi lähettää heti kun paikallisyhdistyksen uusi hallitus on järjestäytynyt ja tehtävät on jaettu. Yhdistyksen jäsenten on hyvä tietää, kehen missäkin tapauksessa ottaa yhteyttä. Samalla voi kertoa menneestä ja tulevasta toiminnasta ja tapahtumista. Yhdistyksen sekä piirin toimintakalenterit toimitetaan jäsenille hyvissä ajoin.

Jäsenkirje lähetetään myös silloin, kun yhdistys hallituksen kokouksessa käsittelee paikallista kaavoitusasiaa tai ympäristöasiaa. Nämä ovat yleensä jäseniä aktivoivia asioita. Jäsenkirjeeseen kannattaa ottaa tärkeimmät ja koko jäsenistöä koskevat tiedot piirin ja puolueen kirjeistä.
Tutustu yhdistyksen Jäsenrekisterin ominaisuuksiin (www.kokoomus.fi/jasensivusto) Sitä kautta on helposti poimittavissa esim. kaikki sähköpostilliset yhdistyksen jäsenet ja sen jälkeen voi tulostaa tarrat muille.

Kokouskutsut

Yhdistyksen varsinaisista ja ylimääräisistä kokouksista on sääntöjen mukaan jäsenille lähetettävä erikseen kutsu. (tutustu Jäsenrekisterin ominaisuuksiin)

Yhteistyö paikallislehtien kanssa
Oman toiminta-alueen ihmisille on tärkeää saada tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista. Hyvää yhteistyötä paikallislehtien kanssa ei voi liikaa korostaa. Tätä kautta yhdistys saa itselleen tärkeää ja positiivista tai negatiivista palautetta. kaikki yhdistyksen tilaisuudet ja kokoukset kannattaa ilmoittaa paikallislehdessä, jossa yleensä toimii ilmainen järjestö/seurapalsta.

Yhdistyksen oma lehti

Yhdistys voi julkaista omaa lehteä joko itse tai yhdessä muiden alueella toimivien kokoomusyhdistysten kanssa.

Yhdistyksen toimintaesite

Yhdistyksen toimintaesite (vaikka kolmeen osaan taitettu A4) on hyvä näkymismuoto. Esitteessä esitellään hallituksen yhteystiedot, yhdistyksen toiminta pääpiirteittäin ja tapahtumat. Esitteessä pitää olla myös palauteosa, jolla voi kysellä lisätietoja tai liittyä jäseneksi.

Mallipohjat, logot ja kuvat

Yhdistyksellä on käytettävissä Kokoomuksen julkisilla sivuilla oleva logomateriaali, www.kokoomus.fi/mediapankki.