Talousarvio

Talousarvio on yhdistyksen varojen käyttöä ja hankintaa koskeva suunnitelma. Sen on perustuttava yhdistyksen toimintasuunnitelman. Jo toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä on mietittävä tarkkaan, miten yhdistyksen tulot ja menot suhtautuvat toimintaan. Lisäksi talousarvion laadinnan pohjana ovat edellisten vuosien tilinpäätökset. Kaikki nämä vaikuttavat toimintasuunnitelman laajuuteen.
Yhdistyksen taloudenhoidossa ei yksin riitä, että talousarvion hyväksymisen jälkeen seuraavan kerran yhdistyksen taloudellista tilannetta tarkastellaan tilinpäätöksen yhteydessä. Taloudenhoitajan tehtävänä on jatkuvasti seurata talousarvion kehitystä ja tuotava siitä säännöllisin väliajoin tiedot yhdistyksen hallitukselle.
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.