Hallitus

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä yhdistyksen säännöt muuten edellyttävät:

  • johtaa yhdistyksen toimintaa puoluehallituksen ja piirihallituksen ohjeiden sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi,
  • valvoa sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten noudattamista,
  • valmistella yhdistyksen kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle,
  • valmistella ja ohjata valtiollista, kunnallista ja muuta vaalitoimintaa puoluehallituksen ja piirihallituksen ohjeiden mukaisesti,
  • päättää varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta,
  • huolehtia jäsenhankinnasta sekä hyväksyä uudet jäsenet,
  • järjestää kokouksia, kursseja, juhla-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia yhdistyksen toiminta-alueella,
  • valvoa ja ohjata osastojen ja kerhojen toimintaa,
  • pitää jäsenluetteloa ja valvoa jäsenmaksujen maksamista sekä antaa pyydettäessä tietoja yhdistyksen jäsenluettelosta puolueelle, piirille ja kunnallisjärjestölle, pitää yhteyttä paikkakunnalla toimiviin muihin puolueen jäsenyhdistyksiin sekä kokoomuslaisiin luottamushenkilöihin,
  • huolehtia siitä, että yhdistyksen toiminta ulottuu sen toiminta-alueen kaikkiin osiin, sekä valita tarvittavat toimihenkilöt ja edustajat niihin elimiin, joihin hallituksella on oikeus valita edustajat.