Viestintää suunniteltaessa pitää huomioida yhdistyksen viestinnän nykytila ja se mihin viestinnällä pyritään: yhdistyksen tunnettavuuden lisäämiseen sekä Kokoomuksen ja paikallisyhdistyksen kantojen näkyvyyden ja uskottavuuden lisäämiseen.

Viestinnän suunnittelussa kartoitetaan käytettävissä olevien viestinnällisten voimavarojen riittävyys: onko viestinnän osaajia, miten paljon on käytettävissä taloudellisia resursseja ja mitä teknisiä välineitä ja valmiuksia yhdistyksellä on käytettävissään.

Kun yhdistyksen viestintää suunnitellaan, kannattaa pohtia seuraavia asioita:

  • Nykytilan analyysi: Millainen on yhdistyksen viestinnän nykyinen tila? Mitkä ovat yhdistyksen viestinnälliset resurssit?
  • Kuka? Kuka on vastuussa yhdistyksen viestinnästä?
  • Kenelle? Mitkä ovat yhdistyksen viestinnän tärkeimmät kohderyhmät? Miten viestintää kohdennetaan eri sidosryhmille?
  • Milloin? mitä tapahtuu ja milloin? Missä yhdistys esittäytyy ja milloin ottaa kantaa? Kuinka usein tiedottamista tehdään?
  • Yhdistyksen viestintäsuunnitelman ja -kalenterin laatiminen yhdessä toimintasuunnitelman kanssa
  • Mitä? Millaisista asioista yhdistyksen tulee tiedottaa? Millaisiin asioihin yhdistys ottaa kantaa? Millainen on yhdistyksen perusviesti?
  • Millä keinoin? sähköposti, internet-sivut, lehdistötiedotteet, henkilökohtaiset suhteet mediaan, lehtikirjoittelu, kriisiviestintä…
  • Viestinnän tulosten seuranta: Miten viestintä toimii? Pitääkö viestintää edelleen tehostaa ja kohdentaa?