Ylioppilasvaalit

Mikä on ylioppilaskunta?

Ylioppilaskunta muodostuu kaikista yliopiston tai korkeakoulun opiskelijoista. Ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen, lailla perustettu yhteisö, johon jokaisen yliopistolla opiskelevan pitää kuulua, jotta voi suorittaa opintojaan. Ylioppilaskunta hallinnollisena yksikkönä jakautuu edustajistoon, hallitukseen, jaostoihin sekä mahdollisiin toimikuntiin. Ylioppilaskunnissa toimii lisäksi erilaisia toiminta- ja harrastusryhmiä. Myös ylioppilaslehtiä löytyy jokaisesta ylioppilaskunnasta.
Ylioppilaskunnan säännöistä selviää yo-kunnan ja sen elinten tehtävät sekä edustajiston ja muiden yo-kunnan toimielinten keskinäiset suhteet.

Mikä on edustajisto?

Edustajisto päättää ylioppilaskunnan talousarvion, tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman sekä -kertomuksen hyväksymisestä. Edustajisto päättää talousarvion yhteydessä ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruuden. Edustajisto valitsee ylioppilaskunnan hallituksen sekä useissa yo-kunnissa myös ylioppilaskunnan työntekijät, kuten pääsihteerin, muut sihteerit sekä lehden päätoimittajan. Edustajistolla onkin kaikkein suurin vaikutus siihen, miltä ylioppilaskunta, opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö näyttää ja siihen, mitä ylioppilaskunta tekee.

Mitkä ovat edustajistovaalit?

Edustajistovaaleihin voivat osallistua kaikki yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat, jotka ovat maksaneet ylioppilaskunnan jäsenmaksun sekä ilmoittautuneet läsnäoleviksi opiskelijoiksi syyslukukaudeksi. Edustajistovaaleissa yli 120.000 äänioikeutettua opiskelijaa valitsee yhteensä noin 500 jäsentä ylioppilaskuntien edustajistoihin kautta maan. Ylioppilaskunnat päättävät itse omat vaalipäivänsä.