Yhdistys ja kuntapolitiikka

Kuntapolitiikka osa yhdistyksen toimintaa

Kummijärjestelmä

Olemme tiivistäneet yhdistysten ja valtuustoryhmän yhteistyötä kummijärjestelmällä.
Jokaisella yhdistyksellä on kummivaltuutettu, joka pitää yhdistyksen ajan tasalla kuntapolitiikasta. Samalla yhdistykselle on avautunut suorempi vaikuttamisen väylä kunta-asioihin. Into tehdä politiikkaa ja vaaleja on kasvanut.
Kyllä politiikka on yhteistyötä!
(Yhdistys ei jättänyt nimeään)

Lautakuntapiiri

Lautakuntapiiri kokoaa lautakunnan asioista kiinnostuneet henkilöt ennen lautakunnan kokousta yhteen keskustelemaan lautakunnassa käsiteltäviä asioita. Asioiden käsittely tukee lautakunnassa olevia puolueen kuntapäättäjiä päätöksenteossaan sekä aktivoi lautakunnan asioista kiinnostuneita puolueen jäseniä. Asiantuntijuus otetaan laajaan käyttöön.

Valtuustotunti

Valtuustotunti kokoontuu paikallisyhdistyksen kuukausittaisen hallituksen kokouksen yhteydessä, joka järjestetään aina ennen valtuuston kokousta, käyden läpi seuraavassa valtuuston/lautakuntien kokouksessa käsiteltävät asiat. Kunnanvaltuutetut jakavat ensi käden tietoa valtuuston/lautakuntien toimista puoluekenttä väelle.
Kokoomus kannusta ihmisiä kehittämään itseään ja ajatteluaan. Yhdistystemme koot vaihtelevat merkittävästi ja monien parhaiden käytänteiden on tarkoitus mataloittaa sekä kynnystä aktiiviseen puoluetyöhön, että puolueeseen liittymiseen yleisesti. Hiljaisen tiedon ja faktatiedon jakaminen jäsenistölle motivoi ihmisiä osallistumaan ja näin saadaan välitettyä yhdistyksessä olevaa osaamista päätöksenteon tueksi.
Raaseporin Kokoomus, Klaukkalan alueen Kokoomus – Klako ry