Yhdistys, aate ja sisältö

Tämä käsikirja keskittyy järjestötoiminnan käytännön taitoihin. Silti lyhyt pistäytyminen aatekysymysten äärellä on paikallaan. Jo yhdistyksen perustoiminnan suunnittelu, poliittisista sisältötavoitteista puhumattakaan, edellyttää sisältö- ja aateteemojen miettimistä sekä Kokoomuksen periaatteisiin tutustumista.

Kokoomuksen periaatteet

Kansallisen Kokoomuksen periaateohjelma määrittelee perustavoitteet, nostaa esiin tärkeitä arvoja ja hahmottelee puolueen paikan muiden poliittisten toimijoiden joukossa.
Ohjelma ei ole vain periaatteellinen paperi, vaan teksti joka vaikuttaa kaikkeen muuhun ohjelmatyöhän ja käytännön toimintaan. Se antaa esimerkiksi perusainekset vaaliohjelmien valmisteluun ja suuntaviitat vaaleja seuraaviin neuvotteluihin ja tavoitteenasetteluun.

Kokoomuksen periaateohjelma

Kokoomuksen vuonna 2018 hyväksymä periaateohjelman mukaan kokoomuksen aate on perinteisesti ollut yhdistelmä ihmislähtöisyyttä ja yksilön vapautta korostavia arvoja, perinteiden kunnioitusta ja vastuun kantamista avun tarpeessa olevista sekä ympäristöstä. Eri aikoina eri suuntausten keskinäinen tasapaino on vaihdellut. Kulloinenkin periaateohjelma on heijastanut kokoomuksen ajattelua aikansa suurten kysymysten valossa.
Kokoomus haluaa kehittää Suomea vapaaseen, länsimaiseen yhteiskuntajärjestykseen perustuvana avoimena yhteiskuntana, jossa yksilönvapaus ja ihmisoikeudet on turvattu.
Kokoomus ja sen aate ovat osa demokraattisten maiden keskustaoikeistolaisten puolueiden muodostamaa yhteisöä. Se jakaa samat yhteiset vapauden ja demokratian arvot ja haluaa niiden pohjalta tehdä työtä ihmisten, yhteiskuntien ja ympäristön hyväksi.
Nykyhetkessä tehtävät valinnat määrittävät tulevaisuutta vuosiksi tai vuosikymmeniksi eteenpäin. Erityisesti ympäristön kuormittamisen vähentämiseksi on tehtävä jatkuvaa työtä, joka alkaa jokaisen arkisista valinnoista. Päätöksenteossa paikallistasolta valtakunnalliselle, eurooppalaiselle ja kansainväliselle tasolle saakka on tehtävä johdonmukaisesti valintoja, jotka turvaavat ja edistävät ympäristön puhtautta ja luonnon monimuotoisuutta, lajien säilymistä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tämän vastuun kantaminen on se mitta, jolla tekojemme arvo kaikkein eniten määräytyy tulevien sukupolvien silmissä.
Jo periaateohjelma ottaa kantaa myös antamiensa suuntaviivojen soveltamiseen. Yhdistyksen kannalta tärkeitä ovat myös erilaiset vaali- ja kehittämisohjelmat jotka vievät periaatteita käytäntöön.

  • Kokoomuksen periaateohjelma
  • Kokoomuksen tavoiteohjelma