Vuosikello

Järjestö- ja tapahtumatoiminnan vuosikello

Vuosikellon avulla yhdistysjohdon on helpompi suunnitella toimintaa ja jäsenet pysyvät paremmin kärryillä siitä, mitä yhdistyksessä tapahtuu ja minkälaisiin tapahtumiin jäsenet haluavat osallistua. Samalla voidaan valita vastuuhenkilö kullekin avoinna olevalle asialle.
Vastuullista yhteiskuntapolitiikka toteutetaan suunnitelmallisilla ja kestävillä ratkaisuilla. Myös aktiivisen kokoomusyhdistyksen toiminta perustuu suunnitelmallisuuteen ja jaettuun johtajuuteen. Suunnitelmallisuus edistää systemaattista ja johdonmukaista toimintaa ja luo mahdollisuudet kaikille jäsenille olla mukana toiminnassa. Jaettu johtajuus tuo  vilkkautta ja ketteryyttä toimintaan ja aktivoi yhä useampia kokoomuslaisia kenttätyöhön.
Oulun Naisten yhdistys