Viestinnän suunnittelu

Viestintää suunniteltaessa pitää huomioida yhdistyksen viestinnän nykytila ja se mihin viestinnällä pyritään: yhdistyksen tunnettavuuden lisäämiseen sekä Kokoomuksen ja paikallisyhdistyksen kantojen näkyvyyden ja uskottavuuden lisäämiseen.

Viestinnän suunnittelussa kartoitetaan käytettävissä olevien viestinnällisten voimavarojen riittävyys: onko viestinnän osaajia, miten paljon on käytettävissä taloudellisia resursseja ja mitä teknisiä välineitä ja valmiuksia yhdistyksellä on käytettävissään. On syytä muistaa, että yksi aktiivinen viestinnänkanava on parempi kuin kymmenen epäaktiivista.

Kun yhdistyksen viestintää suunnitellaan, kannattaa pohtia seuraavia asioita:

  • Nykytilan analyysi: Millainen on yhdistyksen viestinnän nykyinen tila? Mitkä ovat yhdistyksen viestinnälliset resurssit?
  • Kuka? Kuka on vastuussa yhdistyksen viestinnästä?
  • Kenelle? Mitkä ovat yhdistyksen viestinnän tärkeimmät kohderyhmät? Miten viestintää kohdennetaan eri sidosryhmille?
  • Milloin? mitä tapahtuu ja milloin? Missä yhdistys esittäytyy ja milloin ottaa kantaa? Kuinka usein tiedottamista tehdään?
  • Yhdistyksen viestintäsuunnitelman ja -kalenterin laatiminen yhdessä toimintasuunnitelman kanssa
  • Mitä? Millaisista asioista yhdistyksen tulee tiedottaa? Millaisiin asioihin yhdistys ottaa kantaa? Millainen on yhdistyksen perusviesti?
  • Millä keinoin? sähköposti, internet-sivut, lehdistötiedotteet, henkilökohtaiset suhteet mediaan, lehtikirjoittelu, kriisiviestintä…
  • Viestinnän tulosten seuranta: Miten viestintä toimii? Pitääkö viestintää edelleen tehostaa ja kohdentaa?