Ulkoinen viestintä

Ulkoisen viestinnän menetelmät

Tiedottamisessa tärkeintä on rehellisyys. Kultainen sääntö luottamuksen ja uskottavuuden säilyttämisen kannalta on, ettei kaikkea tarvitse kertoa, mutta kaiken kerrotun on oltava totta. Tärkeää on myös toisto: kerran sanottu tai kirjoitettu ei tarkoita sitä, että kaikki tietäisivät asian. Toisto on hyvän viestinnän peruspilari.

Viestinnän kokonaisuuteen kuuluvat henkilökohtainen ja kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus, tiedotteet ja puhereferaatit, yleisönosastokirjoittelu, haastattelut sekä sosiaalisessa mediassa käytävä keskustelu.

Perinteisen median rinnalla on viestinnässä syytä käyttää tehokkaasti apuna sosiaalista mediaa, sähköpostia ja internet-sivuja. Yhdistyksen kannattaa myös olla näkyvästi mukana paikkakunnan tapahtumissa sekä tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan myös paikallisen median välityksellä, niin maksettujen mainosten kuin uutisjuttujenkin muodossa. Digitaalisen viestinnän yleistymisestä huolimatta ovat sanomalehtien lukijat edelleen aktiivisinta äänestäjäkuntaa vaaleissa.

Erittäin tärkeää on käyttää hyväksi yhdistyksen verkostoja ja sitoa erilaiset asiantuntijat mukaan viestintään. Suurimmalla osalla yhdistyksistä on aktiivisia kunnallisia luottamushenkilöitä tai jopa virkamiehiä: näiden osalta julkisuuskynnys on matalampi kuin yksittäisen yhdistyksen nimissä tehdyllä kannanotolla.