Viestintä

Yhdistystoiminnassa viestintä jää usein lapsipuolen asemaan, sillä koetaan, ettei sen toteuttamiseen ole tarpeeksi osaajia ja resursseja. Viestintä on kuitenkin tärkeä osa poliittisen yhdistyksen ja järjestön toimintaa. Ilman aktiivista viestintää yhdistys ei saa mielipiteitään tai toimintaansa esille poliittisten päämäärien toteuttamisessa.

Aktiivinen viestintä lisää uskottavuutta ja luotettavuutta poliittisena toimijana.
Yhdistyksen viestintä on syytä suunnitella yhtä tarkkaan kuin muukin yhdistyksen toiminta. Hyvin suunniteltu ja organisoitu viestintä toimii ennakoivasti ja yhdistyksen omilla ehdoilla. Ilman suunnitelmallisuutta tai viestinnällistä strategiaa yhdistys voi pelkästään joutua reagoimaan poliittisten vastustajien syytöksiin tai joutua tilanteeseen, jossa yhdistyksen eri tahoilta annetaan ristiriitaista viestiä. Tämä ei tue yhdistystä poliittisissa pyrkimyksissä, vaan päinvastoin voi heikentää uskottavuutta ja luotettavuutta.

Viestinnän pitää tukea yhdistyksen ja koko puolueen toimintastrategiaa ja tavoitteita.

Viestinnän apuvälineet löytyvät Materiaalipankista

Kannattaa ottaa heti omaksi Kokoomuksen uusi materiaalipankki. Sinne on kerätty niin kuvat ja logot, oppaat ja opasvideot , graafiset ohjeet kuin Canva-pohjat yhdistyskäyttöön. Materiaalipankki auttaa käytännön viestinnän tekemisessä.

Canva on ilmainen mainosten, jakomateriaalien, somepostausten tai vaikkapa julisteiden tekoon soveltuva verkossa toimiva suunnittelutyökalu. Sivuilta löytyvät sen käyttöön niin ohjeet ja ohjevideot kuin suuri määrä valmiita pohjia yksittäisistä kampanjoista puolueen yleisesiin tunnistemateriaaleihin.

Myös tulevat koulutukset ja puolueen tapahtumakalanteri aukeavat täältä.

VINKKI: Olemme keränneet materiaalipankkiin testattuja ja hyväksi todettuja suositeltavia sovelluksia niin yhdistys- kuin luottamushenkilöiden käyttöön. Päätös on aina kuitenkin jokaisen oma.