Viestintä

Yhdistystoiminnassa viestintä jää usein lapsipuolen asemaan, sillä koetaan, ettei sen toteuttamiseen ole tarpeeksi osaajia ja resursseja. Viestintä on kuitenkin tärkeä osa poliittisen yhdistyksen ja järjestön toimintaa. Ilman aktiivista viestintää yhdistys ei saa mielipiteitään tai toimintaansa esille poliittisten päämäärien toteuttamisessa.
Aktiivinen viestintä lisää uskottavuutta ja luotettavuutta poliittisena toimijana.
Yhdistyksen viestintä on syytä suunnitella yhtä tarkkaan kuin muukin yhdistyksen toiminta. Hyvin suunniteltu ja organisoitu viestintä toimii ennakoivasti ja yhdistyksen omilla ehdoilla. Ilman suunnitelmallisuutta tai viestinnällistä strategiaa yhdistys voi pelkästään joutua reagoimaan poliittisten vastustajien syytöksiin tai joutua tilanteeseen, jossa yhdistyksen eri tahoilta annetaan ristiriitaista viestiä. Tämä ei tue yhdistystä poliittisissa pyrkimyksissä, vaan päinvastoin voi heikentää uskottavuutta ja luotettavuutta.
Viestinnän pitää tukea yhdistyksen ja koko puolueen toimintastrategiaa ja tavoitteita.

Viestinnän apuvälineet löytyvät Brändikirjasta ja Gredistä

Kannattaa ottaa omaksi jo heti Kokoomuksen brändikirja jossa on sekä yleistä tietoa tiedottamisesta ja niin todella vapaat ohjeet joiden mukaan voi toimia. Brändikirja auttaa viestinnän tekemisessä käytännön esimerkkien kautta: esimerkiksi somekeskusteluissa ja tavassa käyttää värejä.
Lisäksi aineistopankki Gredi tarjoaa videoita, kuvia, kirjallista materiaalia ja esimerkiksi muokattavia esitepohjia kampanjointiin. Aineistopankissa voit tehdä itsellesi rintanappipohjia, esitteitä tai vaikkapa tekstikuvia jaettavaksi sosiaaliseen mediaan.