Lista varainhankintakeinoista

Alennusta ostoksista

On monia tuotteita, joita yhdistyksen jäsenet ostavat itselleen ja perheelleen joka tapauksessa. Bensiiniä, urheiluvälineitä tai puutarhakalusteita.
Kun yhdistys sopii paikallisen yrittäjän kanssa yhteistyösuhteesta, siitä saattaa koitua iloa kolmelle osapuolelle.
Yhdistys lupaa pyrkiä saamaan jäsenensä keskittämään ostoksensa määrättyyn yritykseen. Yritys hyötyy kasvavana liikevaihtona ja saa mainetta kokoomuslaisten ostospaikkana.
Yritys antaa tuotteistaan kokoomuksen jäsenille sovittavan suuruisen alennuksen. Alennuksesta määräosuus annetaan tuotteen hinnassa ja näin jäsenet hyötyvät saadessaan tuotteen halvemmalla. Loppuosa alennuksesta ohjataan yhdistyksen tilille.

Arpajaiset

Arpajaisten järjestäminen lienee perinteisen yhdistystoiminnan tukemiseksi harjoitettu varainhankinnan keino. Silti se on edelleen tehokas.
Arpajaisia voi järjestää yhdistyksen jäsentapahtumissa, yleisötilaisuuksissa taikka muuten vaan. Jakamalla arvat yhdistyksen jäsenten myytäviksi, voidaan jäsenille tarjota mielekästä tekemistä.
Arpajaisten palkinnot pystytään usein keräämään lahjoituksina paikallisilta yrittäjiltä.
Eräs koeteltu ja hauska tapa arpajaisvoiton hankintaan on sellainen, että jokaisessa kuukausikokoontumisessa järjestetään arpajaiset. Arpajaisissa on vain yksi palkinto ja palkinnon saajan tehtäväksi tulee hankkia seuraavan kerran palkinto. Kokouksessa tai muussa tilaisuudessa järjestettäville arpajaisille ei määrätyin rajoituksin tarvita lupaa, mutta julkisiin arpajaisiin sellainen tarvitaan.
Lisätietoa arpajaisluvasta

Arvaajaiset

Useissa yhdistyksissä on perinne järjestää maksullisia arvauskilpailuita erilaisista asioista. Ihmiset osallistuvat mielellään puoliksi leikkimielisiin kilpailuihin, joissa on mahdollisuus voittaa arvokkaita palkintoja.
Arvaamisen kohteena voi olla kunnallisvaalien tulos, jäiden lähtöaika Kirkonkylän lahdelta, ulkolämpötila Itsenäisyyspäivänä taikka eduskuntavaalien tulos.
Jäsenillassa pidetyt arvaajaiset eivät vaadi viranomaislupaa, mutta julkisesti järjestettyjä varten tarvitaan keräyslupa.
Lisätietoa arvauskilpailuluvasta

Asioimisto

Kokoomusyhdistyksen jäsenillä on runsaasti vakuutuksia. Yhdistyksen jäsenet tilaavat kotiinsa ja työpaikoilleen lehtiä.
Sekä vakuutusyhtiöiden että lehtiyhtiöiden kanssa voi solmia asiamiessopimuksia, jolloin yhdistyksen kautta tulevat vakuutukset ja lehtitilaukset tuottavat tuloa yhdistykselle varsin vähällä vaivalla.
Eräs asioimistotoiminnan kokoomuslainen erikoisuus on Nykypäivä-lehti. Sen asiamiespalkkiot kokoomusyhdistyksille on huomattavan hyvät.

Avustukset

Toimivat ryhmät voivat vastaanottaa toiminta-avustuksia useista eri lähteistä. Kuntien nuorisoasioista päättävä lautakunta tukee nuorisotoimintaa, kulttuuriasioista päättävä lautakunta kulttuuritoimintaa.
Useimpien avustusmuotojen saamisen ehtona ei ole edes toiminnan tapahtuminen kokonaan tai osittainkaan järjestön puitteissa. Riittää, kun on toimintaa ja siihen osallistuu innokkaita ihmisiä. Esimerkiksi nuorisotoiminta-avustuksia voi saada nuorisotapahtumien järjestämistä varten muutkin kuin nuorisoyhdistykset.

Ehdokasmaksut

Vaalitoiminta on kokoomusyhdistyksen suurimpia rahanreikiä. Kunnallisvaalien velkoja maksetaan usein seuraaviin vaaleihin saakka.
Ehdokkaiden yhteistä markkinointia varten on perusteltua kerätä ehdokkailta tasasuuruinen ehdokasmaksu. Näin kerätty raha käytetään tasapuolisesti kaikkien ehdokkaiden yhteiseksi hyväksi. Ehdokkaiden valokuvaukset, julisteet, yhteiset lehti-ilmoitukset ja esitteet voidaan ainakin osittain rahoittaa tällä tavalla.
Kunnallisvaaliehdokkailta kerättävän maksun suuruus vaihtelee paikkakunnittain 50 ja 500 euron välillä. Tämän rahan ehdokkaat vastaavasti säästävät oman kampanjansa kuluista ja saavat todennäköisesti selvästi enemmän näkyvyyttä esimerkiksi yhteismainoksen kautta.

Hanki maksaja

Eräs säästämisen muoto on se, että käytetään omien kulujen kattamiseksi jonkun toisen varoja. Hienommin tätä toimintaa kutsutaan sponsoroinniksi.
Tyypillinen esimerkki yhdistystoiminnan sponsoroinnista liittyy jäsenkirjeiden postittamiseen. Yhdistys voi joko maksaa postikulunsa itse, taikka yhdellä puhelinsoitolla hankkia paikallisen yrityksen maksamaan kulut.
Vastapalveluksena jäsenkirjeen kanssa samaan kuoreen voidaan sujauttaa kulut maksaneen yrityksen mainos.
Myös muihin yhdistyksen kuluihin ja hankintoihin voidaan etsiä sponsoreita. Esimerkiksi

 • kokoustilan vuokra
 • tilaisuuden ruokailukulut
 • tilaisuuden mainoskulut
 • linja-auton vuokra
 • lehden tai tiedotteen painatus
 • arpajaispalkintojen hankinta
 • toimistohuoneen kalustus
 • yhdistyksen sihteerin tietokone
 • yhdistyksen puheenjohtajan kännykkälasku

Hevonkakkaa

Hevosvoimaa
Eräs hämmästyttävimmistä innovaatiosta kokoomustoiminnan rahoittamiseksi on hevosenlannan myynti.
Eräässä kokoomusnaisten yhdistyksessä sattuu olemaan mukana ratsastustallin pitäjä. Hänen työkalunsa tuottavat arvokasta jätettä jatkuvasti ja runsain mitoin. Paikallinen yhdistys kärrää tarvitsemansa määrä tavaraa kompostiin, käsittelee sen hyväksi kukkalannoitteeksi, pakkaa siisteihin pusseihin ja myy keväisellä torilla toimintansa tukemiseksi.
Tämä on loistava osoitus siitä, että vain oma mielikuvitus on rajana, jos toimintaa todella halutaan järjestää ja varoja kerätä.

Järjestyksen valvonta

Nykyisten määräysten mukaan yleisen tilaisuuden järjestyksenvalvojana ei saa toimia kuka tahansa, vaan järjestyksenvalvojalta vaaditaan erityinen järjestyksenvalvojakortti.
Järjestyksenvalvojakortin saamiseksi täytyy käydä koulutuksessa ja hakea maksullinen lupa. Tämä menettely on satunnaiselle tilaisuudenjärjestäjälle kankea ja mutkikas. Näin ollen satunnaiset tilaisuudenjärjestäjät joutuvat ostamaan järjestyksenvalvojapalvelut jostakin.
Jos kokoomusyhdistys on yhteistyössä paikallispoliisin kanssa kouluttanut osan jäsenistöstään järjestyksenvalvojiksi, voidaan heidän työpanostaan myydä niille tilaisuuksien järjestäjille, joilla järjestyksenvalvojia ei omasta takaa löydy.
Lisätietoa järjestyksenvalvojakortin hankkimisesta

Jäsenmaksut

Perinteisesti yhdistykset keräävät jäseniltään jäsenmaksua. Useimpien muiden yhdistysten maksuihin verrattuna kokoomusyhdistysten jäsenmaksut ovat melko alhaisia.
Jäsenmaksun periminen lisää jäsenen sitoutumista yhdistykseensä. Jäsen kokee yhdistyksen ja sen toiminnan tärkeämmäksi itselleen, kun mukana on myös taloudellista panosta. Silti jäsenmaksulla ei koskaan pystytä rahoittamaan aktiivisen yhdistyksen toiminnasta aiheutuvista kuiluista kuin murto-osa.
Yhdistyksen on pidettävä jäsenrekisteri siten ajan tasalla, että sieltä poistetaan sellaiset henkilöt, jotka eivät halua olla jäseniä. Yhtään jäsentä ei kuitenkaan saa poistaa vastoin hänen omaa tahtoaan. Näin ollen jokaiseen jäseneen on ehdottomasti oltava henkilökohtaisessa yhteydessä ennen hänen erottamistaan.
Mikäli vaikuttaa siltä, että jäsenet eivät yleisesti ole halukkaita maksamaan yhdistyksen jäsenyydestä, on hallituksen käännyttävä itsensä puoleen ja esitettävä kysymys: Onko jäsenillä jotain syytä maksaa jäsenmaksua? Saavatko jäsenet maksunsa vastikkeeksi riittävästi?

Kahvimaksut

Kokoomusyhdistyksen tilaisuuteen kuuluu luonnollisestikin kahvitarjoilu. Mutta miksi sen pitäisi olla maksutonta ?
Jokainen kokouksen osanottaja ymmärtää, että kahvitarjoilun järjestäminen ei ole ilmaista. Näin ollen on varsin perusteltua, että kahvista peritään pieni korvaus.
Mikäli kahvi on saatu lahjoituksena ja kahvin kanssa tarjottava syöminen sattuu lisäksi olemaan talkootyöllä tuotettua, se ei vähennä kahvinjuojan maksun määrää, vaikka alentaakin yhdistyksen kuluja.

Kotiseutupäivät

Ilmeisesti jokaisessa Suomen kunnassa vietetään yhtenä kesäviikonloppuna jonkinlaista kotiseutupäivää tai vastaavaa tapahtumaa. Näissä tapahtumissa kannattaa olla mukana.
Sen lisäksi että tapahtumissa pystytään jakamaan Kokoomuksen sanomaa ja materiaalia, voidaan siellä harrastaa monenlaista tässäkin luettelossa esiintyvää varainhankintakeinoa. Menestyksekkäästi erilaisissa kotiseututapahtumissa on myyty ainakin

 • aamupuuroa
 • arpoja
 • kahvia
 • kokoomustuotteita
 • makkaraa
 • mansikkamehua
 • munkkeja
 • simaa

Myytävät tuotteet kannattaa pyrkiä saamaan edullisesti jäsenten talkootyöllä taikka yrityksiltä lahjoituksena. Kannatta kuitenkin varmistaa, että samaa tuotetta ei ole yritys myymässä naapurikojussa tai että se olisi kokonaan kiellettyä poliittisilta järjestöiltä esim. torilla.

Koulutustoiminta

Järjestöllisen ja yhteiskunnallisen koulutuksen saaminen yhdistykseltään on yhteiskunnallisen liikkeen jäsenen perusoikeus. Koulutuksen järjestämisestä voi aiheutua monenlaista kustannusta kouluttajan ja koulutustilan kustannuksista jaettavan materiaalin monistuskuihin ja kutsuihin.
Kansallisen Sivistysliiton kautta voi pyytää apua koulutuksen järjestämiseen, kouluttajiin ja erilaisiin valmiisiin materiaaleihin joita on tuotettu niin painettuina, sähköiseen muodossa kuin nauhoitteinakin.
Ottakaa yhteyttä ja kysykää lisää sekä tutustukaa tuleviin koulutuksiimme http://www.kansio.fi/

Kosmetiikkaa

Eräs Naisten Liiton paikallisyhdistys on myynyt, ja myy jatkossakin, kosmetiikkaa.
Yhdistyksen jäsenilloissa on myyntipöytä, josta paikalle saapuvat hankkivat tuotteita itselleen. Lisäksi innokkaimmilla varainhankkijoilla on oma myyntikassi, josta he myyvät tuotteita tuttavilleen muuallakin.
Hyvät provisiot (vähintään 25%) riippuen myyntimääristä.

Lahjakorttien myynti

Kun tyttäreni pelasi vielä tyttöjen Superpesistä Lapuan Virkiässä keräsimme me, tyttöjen vanhemmat, joukkueelle hyvät rahat tekemällä sopimuksen paikallisen katsastuskonttorin kanssa.
Eli: me myimme 15 euron arvoisia katsastuskonttorin lahjakortteja hintaan 8 e/kpl. Ostaja sai sillä 15 euron alennuksen katsastuksesta ja me saatiin tuo 8 e joukkueelle. Nämä ale-kortit meni hyvin kaupaksi. Ja rahan käsittelyn kannalta oli yksinkertaista kun meidän ei tarvinnut tilittää katsastusasemalle mitään, tilitimme suoraan joukkueen kassaan myymämme kortit.
Tällainen sopimus toimisi varmasti muussakin palvelun- tai miksei tavarankin myynnissä. Ideaa saa vapaasti käyttää 🙂  Sopimukseen kuului myös, että pelaajat olivat katsastusasemalla tarjoamassa kahvia ja paistamassa makkaroita tietyissä tapahtumissa.

Lahjoitukset

Yhdistyksillä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseksi sekä yksittäisiltä henkilöiltä että yrityksiltä.
Lahjoitus ei ole yhdistykselle veronalaista tuloa. Lahjoittaja ei voi vähentää lahjoitusta verotuksessa.
Jos samalta lahjoittajalta saadun lahjoituksen rahamäärä yhden kalenterivuoden aikana ylittää 1500 euroa, yhdistyksen on tehtävä asiasta ilmoitus viranomaisille. Kokoomuksen paikallisyhdistysten osalta ilmoitukset tehdään keskitetysti puoluetoimiston kautta.
Lisätietoja puoluerahoitusilmoituksen tekemisestä

Lehden tekeminen

Poliittisen toiminnan yhteyteen sopii luontevasti pyrkimys oman sanoman levittämisestä. Lehden tekemisessä pystytään lisäksi antamaan mielekkäitä toimintatehtäviä kirjoittamistyön muodossa isolle joukolle jäseniä. Ja onhan ilmoitusten hankkiminenkin sekä luovaa että haastavaa työtä.
Suoran rahallisen tuen saaminen yrityksiltä on usein ison kiven takana. Sen sijaan lehti-ilmoituksen antaminen on yrittäjällekin perusteltu ja ehkä tuottavakin sijoitus. Niitä ilmoittajia varten, jotka haluavat tukea toimintaamme, mutta eivät halua nimeään julkisuuteen, on olemassa ihan oma VARATTU -ilmoituksensa.
Vaalityön rahoittaminen ja vaaliviestin eteenpäinvieminen on monella paikkakunnalla perinteisesti yhdistetty vaalilehden tekemiseen. Eräällä kesämökkipaikkakunnalla on tapana tehdä vuosittain lehti, joka jaetaan myös kaikille kesäasukkaille. Keväällä ilmestyvästä lehdestä ilmoituksineen on muodostunut kesäasukkaille ”paikkakunnan palveluhakemisto”, josta syystä paikkakunnan yrittäjät ottavat huolestuneena yhteyttä, jos heille ei vielä helmikuun alkuun mennessä ole myyty ilmoitustilaa.

Liiketoimintaa

Suurissa yhdistyksissä, joissa edullista työvoimaa on saatavilla, on harjoitettu myös varsinaista liiketoimintaa. Menestystarinoita liittyy ainakin kioskikauppaan ja bingotoimintaan.
Varsinaisessa liiketoiminnassa on kyse elinkeinon harjoittamisesta, jolloin toiminta ei enää ole luonteeltaan yleishyödyllistä. Näissä tapauksissa toiminnasta ja sen tuloksesta on maksettava veroja ja hoidettava monenlaista asiointia viranomaisten kanssa. Verojen maksamisvelvollisuus ei tietenkään ole este elinkeinotoiminnan harjoittamiselle, mutta asia on syytä tiedostaa etukäteen.

Lounasmaksut

Joissakin yhdistyksissä on tapana ruokailla kokoontumisen yhteydessä. Ruokailun aiheuttamien kustannusten kattamiseksi osallistujilta peritään maksu.
Perittävä maksu voi olla hieman suurempi, kuin mikä aterian hinta vapailla markkinoilla olisi. Erityisen hyvään tuottoon päästään silloin, jos ruokailusta yhdistykselle tulevat kustannukset lisäksi maksaa joku tukija, mutta kerättävät maksut ohjataan yhdistykselle. Yritysvierailujen ja tutustumiskäyntien yhteydessä tällaisen tukijan löytäminen ei edes ole vaikeaa.
Mielikuvitusta käyttämällä voidaan lounaalle kokoontua erilaisten teemojen merkeissä.

 • Vappulounas
 • Äitienpäivälounas
 • TOIVOn päivän lounas (4. kesäkuuta)
 • Isänpäivälounas
 • Syyslounas
 • Joululounas

Luottamushenkilömaksut

Kunnallisista luottamushenkilöpalkkioista perittävät maksut ovat perusteltuja silloin, kun täten saatavat tulot käytetään luottamushenkilöpaikkojen hankkimiseen ja muuhun kuntavaalityöhön. Ja luottamushenkilöpaikathan hankitaan hyvällä yhdistystoiminnalla ja vaalityöllä.
Luottamushenkilömaksua peritään nykyisin jo lähes jokaisessa kunnassa. Perittävän maksun suuruus vaihtelee 10 ja 30 prosentin välillä kunnan maksamien palkkioiden bruttosummasta. Kannattaa siis tarkistaa, onko omassa kunnassa kerättävä prosentti ajan tasalla.
Luottamushenkilöiden mielipiteestä ei kannata olla liian suuresti huolissaan. Luottamushenkilön mielestä maksut ovat yleensä määräytymisprosentin suuruudesta riippumatta joka tapauksessa liian korkeat, vaikka toisaalta kukaan ei hakeudu luottamustehtäviin saamiensa palkkioiden takia.
Kunnissa, joissa on useita kokoomusyhdistyksiä, luottamushenkilömaksut menevät yhteiseen kassaan, yleensä kunnallisjärjestölle. Ylikunnallisista luottamustehtävistä perittävät luottamushenkilömaksut kerää yleensä piirijärjestö.

Vähennyskelpoinen

Verohallituksen sivuilla sanotaan luottamushenkilömaksusta seuraavaa:
Kunnalliseen luottamustoimeen valitulle henkilölle maksetusta kokouspalkkiosta peritty luottamushenkilömaksu on vähennyskelpoinen. Vähentämisen edellytyksenä on, että kyse on nimenomaisesti kunnallisesta luottamustoimesta. Yksityisoikeudellisesta luottamustoimesta maksetusta kokouspalkkiosta peritty maksu ei ole vähennyskelpoinen, vaikka siitä perittäisiinkin luottamushenkilömaksua. Esimerkiksi kunnan omistaman yhtiön johtokunnan jäsenyys ei ole kunnallinen luottamustoimi.
Vähennys myönnetään palkkiosta perityn tai palkkion saajan itsensä maksaman luottamushenkilömaksun suuruisena. Kokouspalkkion maksaja tai luottamushenkilömaksun saaja ilmoittaa maksun Verohallinnolle, jolloin vähennys myönnetään viran puolesta. Ellei ilmoitusta ole annettu, vähennys myönnetään luottamushenkilön oman selvityksen perusteella.

Muotinäytös

Perinteisesti muotinäytöksiä ovat järjestäneet kokoomusnaisten yhdistykset. Yhteistyössä paikallisen ravintolan ja vaatekauppiaiden kanssa on moni yhdistys saanut salin täyteen asusteista kiinnostuneita ja pääsylipun lunastaneita ihmisiä.
Samaa ajatusta voisi varmaan soveltaa moneen muuhunkin tuoteryhmään.

 • Kalastustarvikenäytös
 • Makkaranmaistajaiset
 • Olutiltamat
 • ???

Nykypäivä

Oma erikoistapauksensa lehtiasiamiestoiminnasta on kokoomuslainen Nykypäivä-lehti.
Sen lisäksi että Nykypäivälehden levikinedistäminen on muutenkin hyödyllistä, saa siitä hyvän taloudellisen hyödyn. Lehti maksaa tuntuvaa asiamiespalkkiota.
Lisäksi Nykypäivä -lehti maksaa ilmoitushankinnasta hyvää ilmoitushankintaprovisiota yhdistyksille.
Lisätietoja Nykypäivä-lehden sivuilta tai osoitteesta timo.elo@kokoomus.fi

Ohjelmalliset tilaisuudet

Kaikissa yhdistyksissä, niin poliittisissa kuin muissakin, on maailman sivu järjestetty ohjelmallisia maksullisia tilaisuuksia. Poliittisen järjestön organisoimina niistä saattaa saada myös yhteiskunnallisia tavoitteita palvelevia. Jos varsinaista pääsymaksua ei voi periä, niin kuitenkin illalliskortti taikka ohjelmamaksu.

Esimerkkeinä mahdollisista tilaisuuksista voisivat olla

 • Pakkasukon päivä
 • Paula Koivuniemen konsertti
 • Perinnepäivät
 • Pikkujoulut
 • Pilkkikilpailut
 • Poliittinen luento
 • Puutarhajuhlat

Tässä siis aluksi P-kirjaimella alkavat. Jos näistä ei löydy, niin kokeile seuraavaksi C…
Luonnollisesti useimpiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin voidaan haluttaessa yhdistää arpajaisten järjestämistä, maksullista naulakkopalvelua, kahvitarjoilua ja muuta pikkubisnestä. Ja jos tuntuu siltä, että ensikertalaisen rahkeet eivät yksin riitä kovin suuren tapahtuman järjestämiseen, niin mikään ei estä toimimasta yhdessä toisten järjestöjen kanssa. Esimerkiksi Naisten messuja järjestetään useilla paikkakunnilla eri järjestöjen yhdistetyin voimin.

Palveluiden myynti

Jäsenten työpanos tuottamaan

Leijonien ja Rotareiden tavassa kiinnittää jäsenet yhdistykseen on paljon oppimisen arvoista. Hehän järjestävät ison osan toimintansa rahoitusta myymällä jäsentensä työtä.
Samalla jäsenet saavat muistutuksen siitä, että ovat yhdistyksessä mukana.
Sopivia tapoja myydä jäsenistön työpanosta on rajattomasti. Muutamana esimerkkinä olkoot

 • kaikenlaiset talkoot metsän istutuksesta mansikankeruuseen
 • orjamarkkinat
 • paperinkeräys
 • pihansiivous
 • pullonkeräys
 • rock-festareiden jälkien siivous
 • lehtien haravointi ihmisten pihoista
 • tarjoilupalvelu
 • vaatenaulakon vahtiminen
 • yleisötilaisuuden lapsiparkki
 • yleisötilaisuuden parkkipaikan vartiointi

Puhelinpalvelu

Maksulliseen puhelinnumeroon soittamalla saa nykyisin mitä erilaisimpia palveluita. Useimmat tarjolla olevista palveluista sopivat kovin huonosti yhteiskunnallista toimintaa harjoittavalle yhdistykselle, mutta tältäkin alueelta saattaa hyvällä mielikuvituksella olla mahdollista löytää kokoomustoimintaan sopivia muotoja.
Ainakin jotkut kansanedustajaehdokkaat ovat keränneet kampanjarahoitustaan maksullisen numeron avulla. Tukijat ovat saaneet soittaa numeroon, josta voi kuulla ehdokkaan viestiä taikka jonne voi jättää terveisiä ehdokkaalle

Soppaa ja rokkaa

Kaupankäynti yhdistettynä poliittiseen keskusteluun saattaa tarkoittaa Lamasopan tarjoamista paikallisella torilla. Taikka vain perinteistä Laskiaisrokan myyntiä.
Yksi soppatykillinen ammattitaidolla valmistettua rokkaa ei pitkään kestä. Vaalien läheisyydessä vapaaehtoista työvoimaakin on mukavasti saatavilla.
Varmista paikkakunnan terveysviranomaisilta, minkälaisia lupia toiminta heidän puoleltaan edellyttää.
Lisätietoja hygieniapassista

Taidekauppa

Eräällä paikkakunnalla merkittävä osa vaalikampanjasta rahoitettiin taidekaupalla.
Yhdistys teki sopimuksen paikallisen kokoomushenkisen taiteilijan kanssa, joka maalasi 30 kotiseutuaiheista taulua ja myi ne yhdistykselle edulliseen tukkuhintaan. Yhdistyksen edustajat kehystyttivät taulut edullisesti kokoomushenkisessä taidekehystämössä ja myivät taulut paikallisille yrityksille taulujen todellisella arvolla.
Taulujen hinta ei siis tullut ostajalle markkinahintaa korkeammaksi, mutta yhdistys sai mukavan korvauksen tekemästään välitystyöstä.
Myös tämänkaltainen taiteilijan ja kehystämön antama tuki on ilmoitettava rahallisen arvonsa suuruisena yhdistyksen vaalirahoitusilmoituksessa.

Tarrat takaikkunassa

Eräässä kokoomuksen paikallisyhdistyksessä on saavutettu erittäin hyviä taloudellisia tuloksia myymällä yhdistyksen jäsenten auton takaikkunoita mainostilaksi paikallisille yrittäjille.
30 jäsenen auton takalasiin liimataan kuukaudeksi kerrallaan yrityksen mainostarra ja rahat yhdistyksen tilille. Yleensä yrittäjätkin löytyvät omasta takaa ja tarroiksi kelpaavat ne samat, joita yritykset ovat jo muutenkin teettäneet taksien ikkunamainontaa varten.
Järjestelmän organisointiin tarvitaan yksi henkilö. Hän on yhteydessä paikallisiin yrittäjiin ja myy mainostilan kuukaudeksi kerrallaan. Hän saa tarrat yrityksiltä ja jakelee ne toiminnassa mukana oleville jäsenille.
Rahaa tulee 30 autolla ja 5 euron kuukausimaksulla yli pari tonnia vuodessa ja mikä tärkeintä, joka kerran taustapieliin vilkaistessaan jäsen tietää olevansa toiminnassa mukana.

Teatteri- tai konserttimatka

Suomessa on eri paikkakunnilla jatkuvasti tarjolla monenlaista korkealuokkaista teatteri- ja konserttitarjontaa. Eräät yhdistykset ovat neuvotelleet sopimuksia teattereiden ja konserttitalojen kanssa lippujen tukkualennuksista.
Jos esitykset ovat omalla paikkakunnalla, liput voidaan jälleenmyydä normaalihintaan jäsenille ja heidän ystävilleen. Jos esitys on matkan päässä, vuokrataan bussi ja lähdetään yhdessä kulttuurin perään.
Esimerkiksi Tampere-Talon ohjelmistosta löytyy tarjontaa moneen makuun. Tampere-Talossa lippujen ryhmämyyntiasioista ja alennuksista voi tiedustella myyntipäällikkö Leena Sulonen, puhelin 03 243 4110

Tukimaksu

Mikäli yhdistys voi olla todella ylpeä jäsenistölle tarjottavien palveluiden laatuun ja määrään, on mahdollista saada jäseniltä tukimaksukeräyksen avulla enemmänkin taloudellista tukea. Tukimaksukeräys on luontevaa tehdä jonkun määrätyn projektin rahoittamiseksi. Tällainen projekti voi olla esimerkiksi vaalikampanja.
Kokemus on osoittanut, että huonokin tukimaksukeräys tuottaa enemmän kuin sen järjestäminen aiheuttaa kuluja.
Tukimaksujen kerääminen vaatii keräysluvan

Tutustumismatkat

Useat yhdistykset ovat kartuttaneet kassaansa menestyksellisesti tarjoamalla jäsenistölleen erilaisia palveluita ja perimällä niistä omakustannushintaa suuremman korvauksen. Esimerkiksi lähelle (tai miksi ei kauemmaksikin) suuntautuvat matkat, joista osanottajilta peritään bussikulut, lippujen hinta ja hieman ylimääräistä. Jos eduskunta tai messutkeskus ei kiinnosta, niin matkan taikka tutustumisen voi tehdä kohteeseen, jolla on joko yleistä tai yhteiskunnallista kiinnostusarvoa.
Matka- ja tutustumiskohteita voisivat olla

 • Aamulehden toimitus
 • Aistivammaisten oppilaitos
 • Alpit
 • Ammattikorkeakoulu
 • Ampumarata
 • Arboretum
 • Asemuseo
 • Asuntomessut
 • Ateneum
 • Autonäyttely
 • Avantouinti

Tässä siis aluksi A-kirjaimella alkavat. Jos näistä ei löydy, niin kokeile seuraavaksi P…
Ja tärkeintä tietysti taas on tekemisen ja osallistumisen ilo, josta pääsevät osalliseksi muutkin kuin vain hallituksen jäsenet.

Työlläkin elää…

Kokoomuksella ja useilla sen piirijärjestöillä on joukko myytäviksi sopivia kokoomusartikkeleita. Tukkuostaja saa neuvoteltua ostokselleen edullisen hinnan ostipa hän kokoomusavaimenperiä, kokoomuslöylykauhoja, kokoomuspaitoja, kokoomusverryttelyasuja, kokoomusmaljakoita tai kokoomusadresseja. Valmiiden tuotteiden määrä on rajaton. Sukasta ja alushoususta aina sateenvarjoon ja seinäkellon saakka. Sitten vain hieman katetta hintaan ja myymään.
Lisätietoja Kokoomuspuodista, puhelin 0207 488 488 taikka Kokoomuksen piiritoimistoista.
Parhaaseen tuottoon saattaa päästä omien tunnustuotteiden valmistuksella ja myynnillä. Toisaalta tappion riskikin on silloin olemassa. Lisäksi kaupallisen toiminnan laadusta ja laajuudesta riippuen saatetaan joskus lähestyä elinkeinotoiminnan rajaa, jolloin toiminta muuttuu verolliseksi. Menestyksekästä pikkubisnestä on saavutettu myös joulukuusien myymisellä. Varsinkin, kun hankintakulut pystytään pitämään kurissa.
Isotöinen mutta varmatuottoinen varainhankintakeino on asiantuntijajulkaisun tekeminen rajatulle kohderyhmälle. Tällaisia asiantuntijajulkaisuja voivat olla esimerkiksi keittokirja, laulukirja tai “Kotipaikkakunnan kunnallispolitiikan hauskimmat hetket”.

Älä tuhlaa

Suomalainen sananlasku opettaa, että ”Ei ne suuret tulot vaan pienet menot”. Siinä on monelle pienelle yhdistykselle vakaan taloudenpidon peruspilari.
Kannattaa siis pohtia, mitkä kulut ovat yhdistyksen kuluja. Kun yhdistyksen puoluekokousedustaja osallistuu puoluekokouksen iltajuhlaan, kuuluuko illalliskortin maksaminen yhdistykselle? Voitaisiinko kokoontumiset pitää maksullisen kokoustilan tai kabinetin sijasta jonkun paikallisen yrityksen tiloissa ? Maksetaanko yhdistyksen asioilla matkustaville kilometrikorvauksia vai riittäisikö julkisen liikenteen taksa ?
Asialla on kääntöpuolensakin. Mikäli yhdistys pitää säästäväisyyttä kaiken toimintansa ylimpänä ohjenuorana, siitä saattaa muodostua toiminnan kehittymisen ja laajentumisen este. Eli säästäväisyydessäkin pitää olla kohtuullinen.
Kokonaan vastakkainenkin näkemys tästä asiasta on olemassa. Eräs nyt jo edesmennyt kokoomusveteraani opetti, että edellä mainittu kansanviisaus on täyttä roskaa. Hänen neuvonsa kuului seuraavasti: ”Kun on suuret menot, niin niistä selvitäkseen on pakko olla isot tulot. Ja kun on oikein isot tulot, niin siitä saattaa jäädä jotain käteenkin.” Hän poistui seurastamme erittäin varakkaana miehenä.