Puolueet on perustettu yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviksi. Vaikutusmahdollisuuden tarjoaminen on puolueen ja sen paikallisyhdistyksen perustehtävä. Halu päästä vaikuttamaan yhteiskunnan kehitykseen ja päätöksentekoon on useimpien jäsenten jäsenyyden pääasiallinen syy.

Puolueesta eroamisen pääasialliset syyt puolestaan ovat joko oma ikääntyminen ja siirtyminen toimimaan senioriyhdistyksessä taikka omien vaikuttamismahdollisuuksien puuttuminen.

Vaikuttaminen puolueessa

Kokoomuksen paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenyys tarjoaa noin 6.000 jäsenelle mahdollisuuden osallistua aktiivisesti puolueen toimintaan. Paikallisyhdistyksissämme on yhteenlaskettuna suunnilleen sen verran hallituksen jäsenten paikkoja. Ollessaan yhdistyksen hallituksen toiminnassa mukana jäsen kokee olevansa yhdistykselleen tarpeellinen ja lisäksi hänellä on oikeastikin mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa siihen, mitä puolueessa tapahtuu.

Paikallisyhdistysaktiivien lisäksi järjestömme tarjoaa aktiivien tekemisen ja vaikuttamisen paikkoja sekä piiri- että valtakunnantasolla yhteensä noin 500 jäsenelle. Nämä ihmiset ovat useimmiten mukana paikallisyhdistysten vaikuttajajäsenten joukossa.

Vaikuttaminen kunnassa

Kokoomukselle tarjoutuu kunnallisvaalimenestykseen perustuen mahdollisuus saada lähes 2.000 kokoomuslaista kunnallisvaltuutettua sekä nimetä edustajansa useaan tuhanteen muuhun kunnalliseen ja ylikunnalliseen luottamustehtävään. Kunnalliset luottamushenkilöt ovatkin lukumääräisesti laajin kokoomuslaisten aktiivitoimijoiden joukko.

Kunnallisten luottamustehtävien määrää on vähennetty. Sekä demokratian että puoluetoiminnan kannalta on tärkeätä, että mahdollisimman moni kuntalainen pääsee sekä kokoomuksen että muiden puolueiden kautta osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon ja siten kokemaan olevansa osa yhteistä järjestelmäämme.

Kunnallisia luottamushenkilöpaikkoja jaettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kokoomuksen paikat eivät keskity samoille henkilöille.

Vaikuttaminen maakunnassa ja valtakunnassa

Maakunnallisten ja valtakunnallisten luottamushenkilöpaikkojen kautta vaikuttamisen mahdollisuuksia avautuu muutamalle sadalle kokoomuksen jäsenelle. Näille tasoille edenneet jäsenet ovat usein nousseet asemiinsa paikallisyhdistystoiminnan ja kunnallisen päätöksenteon kautta.

Vaikuttaminen muissa organisaatioissa

Yhteiskunnallista vaikuttamista tapahtuu lukemattoman monessa eri ympäristössä. Esimerkiksi palkansaajajärjestöt, liikuntajärjestöt, osuustoiminnalliset yhteisöt ja seurakunnat ovat merkittäviä vallankäyttäjiä ja päätöksentekopaikkoja. Kokoomuksen ja sen paikallisyhdistysten on syytä tukea niissä toimivia jäseniään kaikin tavoin.