Vaikuttaminen

Kokoomus on yksi Suomen suurimmista puolueista. Sillä on vajaa tuhat paikallisyhdistystä tekemässä työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi.
Vaikutusmahdollisuuden tarjoaminen on puolueen ja sen paikallisyhdistyksen perustehtävä. Kysyttäessä  asiaa jäseniltämme ”halu päästä vaikuttamaan yhteiskunnan kehitykseen ja päätöksentekoon” on useimpien jäsenyyden pääasiallinen syy.
Vastaavasti puolueesta eroamisen pääasialliset syyt ovat joko ”oma ikääntyminen ja siirtyminen toimimaan senioriyhdistyksessä” tai ”omien vaikuttamismahdollisuuksien puuttuminen”. Yhdistyksen kannattaa aika ajoin selvittää oman yhdistyksensä jäsenten eron syitä ja miettiä voisiko niistä oppia jotakin.
Kokoomuksen paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenyys tarjoaa noin 6.000 jäsenelle mahdollisuuden osallistua aktiivisesti puolueen toimintaan. Ollessaan yhdistyksen hallituksen toiminnassa mukana jäsen kokee olevansa yhdistykselleen tarpeellinen ja lisäksi hänellä on oikeastikin mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa siihen, mitä puolueessa tapahtuu.
Paikallisyhdistysaktiivien lisäksi järjestömme tarjoaa aktiivien tekemisen ja vaikuttamisen paikkoja sekä piiri- että valtakunnantasolla yhteensä noin 500 jäsenelle. Nämä ihmiset ovat useimmiten mukana paikallisyhdistysten vaikuttajajäsenten joukossa.

Vaikuttaminen puolueessa

Kokoomuksessa toimii eri tasoilla tavallisia kokoomustoimijoita paikallisyhdistyksistämme. Valtakunnallisella tasolla puoluehallituksessa yleensä on kunkin piirijärjestön puheenjohtaja. Puoluevaltuustoon valitaan piireistä tavallisia aktiivisia järjestötoimijoita kokoomuksen puoluekokouksessa. Ehdotukset valittavista tekee paikallisyhdistyksemme.
Puolueen  verkostot ovat kaikille kiinnostuneille avoimia keskustelu ja vaikuttamispaikkoja. Sinne halutaan ja toivotaan mukaan kunkin aihepiirin arjen ammattilaisia ja aiheista kiinnostuneita kokoomuslaisia. Siellä puhutaan ja tehdään politiikkaa ja sitä kautta on myös helpompi seurata oman kiinnostuksea mukaisia asioita. Verkostot noudattavat pääosin eduskunnan valiokuntajakoa, mikä mahdollistaa keskustelut ja kannanottamisen siellä käsiteltäviin asioihin. Ohi tuon jaon toimivat vain seniorifoorumi ja järjestötoiminnan kehittämiseen tähtäävä toimintafoorumi. Pääset puolueen sivujen kautta tutustumaan verkostoihin. Liittyä voi oman kiinnostuksensa mukaisiin verkostoihin jäsenrekisterisovelluksen kautta. Sisään kirjaudutaan omilla tunnuksilla ja oikean yläkulman kolmesta viivasta aukeaa näkymä, josta voi valita haluamansa verkostot.

 Vaikuttaminen kunnassa

Kokoomukselle tarjoutuu kunnallisvaalimenestykseen perustuen mahdollisuus saada lähes 2.000 kokoomuslaista kunnallisvaltuutettua sekä nimetä edustajansa useaan tuhanteen muuhun kunnalliseen ja ylikunnalliseen luottamustehtävään. Kunnalliset luottamushenkilöt ovatkin lukumääräisesti laajin kokoomuslaisten aktiivitoimijoiden joukko.
Kunnallisten luottamustehtävien määrästä päätetään jokaisen kunnan omassa hallintosäännössä, sekin siis on poliittinen päätös johon voi vaikuttaa. Mikäli hallintosääntöä ollaan käsittelemässä ti muuttamassa kannattaa tutustua erialisiin hallintomalleihin joihin uusi kuntalaki antaa mahdollisuuden. Kuntaliiton sivuilta löytyy vinkkejä erilaisiin hallintosääntömalleihin. Sekä demokratian että puoluetoiminnan kannalta on tärkeätä, että mahdollisimman moni kuntalainen pääsee sekä kokoomuksen että muiden puolueiden kautta osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon.
Kunnallisia luottamushenkilöpaikkoja jaettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kokoomuksen paikat eivät keskity samoille henkilöille. Vaalien jälkeen puoluetoimisto lähettää ohjeet vaalien jälkeisiin luottamushenkilöpaikkaneuvoteluihin.

Vaikuttaminen kokoomuksen piirijärjestössä tai maakunnassa

Maakunnallisten luottamushenkilöpaikkojen kuten maakuntaliitot ja sairaanhoitopiirit, neuvottelut organisoidaan piirijärjestön kautta. Täytettäville paikoille henkilöt ehdotetaan paikkakunnan kokoomusjärjestön toimesta. Maakunnallisille paikoille valitut luottamushenkilöt ovat usein nousseet asemiinsa paikallisyhdistystoiminnan ja kunnallisen päätöksenteon kautta.
Myös kokoomuksessa piiritasolla toimiva piirihallitus on järjestöjen esittämistä henkilöistä kokoomuksen piirikokouksen valitsema ryhmä.
Kokoonmuksen piirijärjestöt eivät noudata kaikin osin maakuntajakoa. Useiden piirien alueella toimii kaksi tai useampiakin maakuntia.

Vaikuttaminen valtakunnassa

Kokoomuksen saamat valtakunnalliset luottamustehtävät neuvotellaan puoluetoimiston toimesta ja niihin valittavat henkilöt esittää kukin piirihallitus jonka alueella paikka tulee. Tällaisia tehtäviä voi olla esimerkiksi Kuntaliitto, Kuntien eläkevakuutusyhtiö tai xxxxxxxx.
Ehdokkuus edusuntavaaleissa voi taas tuoda mahdollisuuden päästä valtakunnantason päätöksentekijäksi. Kansanedustajan työ on monelle pitkän linjan kokoomustoimijalle merkittävin luottamustoimi omalla urallaan. Ehdokkaina on aina myös täysin uusia oman alansa arjen ammattilaisia ja jotka myös ovat päässeet eduskuntaan. Järjestötyössä mukana olo ei ole edellytys kansanedustaja-ehdokkuudelle. Valinnan jälkeinen aika kyllä tuo kosketuspintaa myös kokoomuksen perusjärjestötoimijoihin.

Vaikuttaminen muissa organisaatioissa

Yhteiskunnallista vaikuttamista tapahtuu lukemattoman monessa eri ympäristössä. Esimerkiksi palkansaajajärjestöt, liikuntajärjestöt, osuustoiminnalliset yhteisöt ja seurakunnat ovat merkittäviä vallankäyttäjiä ja päätöksentekopaikkoja. Kokoomuksen ja sen paikallisyhdistysten on syytä tukea niissä toimivia jäseniään kaikin tavoin.