SWOT -analyysi

SWOT-analyysi (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) on eräs maailman suosituimmista toimintamahdollisuuksien arviointitavoista. Siinä ehdokkuutta tarkastellaan sekä sisäisten että ulkoisten tekijöiden valossa.
Sisäisiä tekijöitä, joihin ehdokas itse kykenee vaikuttamaan, ovat vahvuudet ja heikkoudet. Vahvuudet auttavat ehdokasta menestymään ja toteuttamaan tavoitteensa ja päämääränsä. Heikkoudet puolestaan estävät menestymistä.
Ulkoisia, toimintaympäristössä olevia tekijöitä ovat mahdollisuudet ja uhat. Käyttämällä (ehkäpä vahvuuksiensa avulla) hyväksi mahdollisuuksia ehdokas menestyy entistä paremmin. Uhat puolestaan heikentävät toteutuessaan ehdokkaan ja kampanjan menestymisen mahdollisuuksia.
(Mukaillen oamk.fi/hankkeet)

Kiinnitä huomiota näihin asioihin, kun käytät SWOT –analyysia:

  • Millaisia sisäisiä voimavaroja, osaamista ja vahvuuksia ehdokkaalla on tavoitteen saavuttamiseen? Esim. hyvä poliittinen tai muu kokemus, mainiot puhe- ja kirjoitustaidot, kiinnostava persoona, laajat verkostot, iso tukiryhmä, taidokas tiimi. – Kaikki vahvuudet kannattaa kaivaa esiin huolella, sillä juuri niillä menestytään!
  • Mitä sisäisiä heikkouksia ehdokkaalla on ja mikä estää tai hidastaa tavoitteiden saavuttamista? Näitä voivat olla esim. tunnettuuden, ajan tai rahan puute. Arvioinnissa kannattaa mennä myös ”pinnan alle”, eli käydä läpi sellaiset piirteet ehdokkaassa, jotka kansalainen saattaa kokea esteeksi äänestämiselle (arkuus, tietämättömyys, tärkeän taidon vajavaisuus, linjattomuus, etäisyys tms. piirre).
  • Mitkä ulkoiset tekijät, tilanteet, trendit ja potentiaalit tekevät onnistumisen mahdolliseksi? Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi kokoomuksen hyvä kannatuskehitys, piirin lisäpaikan mahdollisuus ja varainhankinnan helppous pienyrittäjäpaikkakunnalla, jne.
  • Mitkä ulkoiset tekijät, trendit, kilpailijat, jne uhkaavat onnistumista? Esimerkiksi kilpailevan ryhmän lisäpaikan suurempi todennäköisyys, kokoomuksen heikko kannatuskehitys, alueen median kriittisyys kokoomukselle, jne.
Huom. Vahvuudet ja mahdollisuudet ovat tärkeimpiä ja nopeimmin hyväksi käytettäviä analyysituloksia. Ja jos vahvuutta voi käyttää mahdollisuuden realisointiin tai mahdollisuutta vahvuuden tukena, käsillä on todellinen ”ylivoimaisuustekijä”.

Lisäohjeita SWOT -analyysin tekemiseen. (LINKKI: alasivu 1 / SWOT)
Ohjeita SWOT -analyysin hyödyntämiseen (LINKKI: alasivu 2 / SWOT)