Vaalivoiton avaintekijät

Vaalivoiton avaintekijät ovat lyhyesti:

 • Toimiva ja vireä perusjärjestötoiminta, aktiiviset järjestötoimijat.
 • Ehdokasasettelussa onnistuminen: useissa vaaleissa ehdokasmäärä ratkaisee lopputuloksen. Määrän lisäksi ehdokashankinnassa pitää huomioida entistä tarkemmin kannattajaprofiilimme. Siis se millaisia äänestäjämme todellisuudessa ovat.
 • Kattava ehdokastuki sisältäen tiedotuksen, materiaalin ja koulutuksen: yhä useampi ehdokas on saatava
 • ajanmukaisen tiedotuksen piirin ja
 •  koulutustilaisuuteemme
 • Tietoja tiedotuksesta ja koulutuksesta saa Kokoomuksen piiritoimistoista.
 • Ajankohtainen ja iskevä tavoitteisto: Kokoomuksella on valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti oltava selkeä visio sekä missio yhteiskunnan kehittämiseksi – ja tämä on tehokkaasti saatava myös kansalaisille tiedoksi. Konkretisoikaa omat paikalliset tavoitteenne kehittämisohjelmaksi!
 • Laadukas, Kokoomuksen yleisen kuvan mukainen mainonta: valtakunnallinen yleismainonta, kuntakohtainen teema- ja ehdokasmainonta ja ehdokkaan oma mainonta. Apua on tarjolla!
 • Riittävä rahoitus järjestöille ja ehdokkaille: uusia keinoja rahoitukseen on kehitettävä.
 • Yhteen hiileen puhaltaminen, kaikkien ehdokkaiden tasapuolinen kohtelu ja saumaton joukkuepeli.
 • ”Toivon käyttöohjeiden” tunteminen ja sisäistäminen.

 
Puolueyhteisö tarjoaa vaalityön varrella paikallisyhdistyksille useita apuvälineitä työhön. Esimerkiksi kunnallisvaaleissa ehdokkaille tarjotaan KANSIOn toimesta kampanjaopas. Vaalien suunnittelun merkeissä voi ottaa yhteyttä ensisijaisesti piiritoimistoon, jäsenliiton keskustoimistoon, Kansalliseen Sivistysliittoon (KANSIO) tai puoluetoimistoon. Puolueyhteisön virkailijat auttavat paikallista vaalien vetovastuullista.