Vaalityön toimijat ja heidän tehtävänsä

Lyhyt katsaus erilaisiin vaaleissa mukana oleviin tahoihin

Samalla henkilöllä voi olla erilaisia rooleja eduskuntavaaleissa. Henkilö voi olla mukana ehdokkaan kampanjatiimissä, toimia kokoomusyhdistyksen ja kunnallisjärjestön hallituksessa ja olla nimetty kunnan vaalipäälliköksi.
Jokainen tehtävä tuo mukanaan erilaisia tehtäviä ja vastuita. Toivottavaa olisi, että tehtäviä jaetaan aina kun se on mahdollista mahdollisimman monelle mutta pienessä kunnassa näin ei aina ole.
Oheinen kalvosarja antaa lyhyen kuvauksen eduskuntavaalien eri toimijatahoista.
Oleellista kuitenkin on, että kaikilla on mukavaa, saa tehdä asioista joita osaa ja että on myös halu oppia jotain uutta.