Vaalit kunnassa

Kuka vastaa paikkakuntasi vaalimenestyksestä?

Vaalivoiton avaimet ovat jokaisen Kokoomuksen jäsenen pöydällä, vastuuta ei voi siirtää. Kuuluisa ”joku muu” ei ole vaaleja tekemässä vaan jokaisen, joka haluaa Kokoomuksen menestyvän, on oltava itse mukana vaalityössä. Vaihtoehtoja osallistumiselle on monia: ehdokkuus, äänestäminen, puhuminen ihmisten kanssa, ehdokkaiden etsiminen, rahoituksen hankkiminen ja esitteiden jakaminen.
 

Yhdistyksen hallitus ja vaalipäällikkö

Perusvastuu on kaikilla Kokoomuksen paikallisyhdistyksien hallituksilla, erityisesti puheenjohtajalla asemavaltuutuksensa perusteella.
Koska kollektiivinen vastuu ei aina toimi, vaalityössä yksi on kuitenkin viime kädessä vetovastuullinen. Jokaisessa kunnassa tulee olla siis kunnan vaalipäällikkö, joka johtaa vaalityön organisointia. Lisäksi suuremmilla paikkakunnilla (jossa on useita yhdistyksiä) tulee jokaisessa yhdistyksessä olla nimettynä vaalivastaava.
 

Vaalien johtoryhmä

Joillakin paikkakunnilla toimii useita Kokoomuksen paikallisyhdistyksiä. Mikäli paikkakunnalla on kunnallis- tai aluejärjestö, vaalitoiminnan keskeiset tehtävät tulevat sen johdettavaksi. Kokoomusyhdistykset ja ehdokkaat rakentavat paikalliset tukiverkostonsa. Piirijärjestö, kunnallisjärjestö, puoluetoimisto ja KANSIO tarjoavat apuvälineitä, materiaalia, informaatiota, koulutusta ja taustatukea kampanjaan.
Riippumatta siitä mistä vaaleista on kysymys, suosituksena on, että jokaisessa kunnassa on vaalien johtoryhmä. Ryhmän muodostavat esimerkiksi:

  • kunnan vaalipäällikkö,
  • Kokoomusyhdistyksen (tai yhdistysten) puheenjohtaja,
  • muiden Kokoomusyhdistyksien (naiset, nuoret ja opiskelijat) puheenjohtajat,
  • Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, sekä
  • kokoomuslaiset kunnanhallituksen ja – valtuuston puheenjohtajiston jäsenet.
  • Mukaan kannattaa ottaa myös muutama aivan uusi jäsen.

Kunnallisvaaleissa ehdokkaiden hankinnasta, aktivoinnista ja vaalikampanjoinnista vastaa ennen kaikkea kunnan tai kaupunginosan oma kokoomusyhdistys. On tärkeää, että vaalityö paikallistasolla organisoidaan ehdokashankinnasta varsinaiseen kampanjaan ja tulosten arviointiin saakka toimivaksi. Piiritasolla vastuu vaalikampanjan toteuttamisesta on piirihallituksella ja piirin toiminnanjohtajalla. Piiri vastaa alueellisesta koulutuksesta ja kampanjasta sekä esimerkiksi maakunnallisista ja alueellisista omista tavoitteista. Jäsenliitot Kokoomuksen Nuorten Liitto, Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta ja Kokoomuksen Naisten Liitto hoitavat omat kohdekampanjansa yhteistyössä puolueen kanssa. Lisäksi läheisliitot ovat mukana vaalityössä kussakin vaalissa erikseen sovittavalla tavalla.