Vaalikoneet

Talleta omat vaalikonevastauksesi

Vaalikoneet ovat edullinen tapa tehdä kampanjaa. Yhä useampi äänestäjä hakee tukea äänestyspäätökselleen vaalikoneen avulla. Vaalikoneita käyttävät myös median edustajat, jotka poimivat niistä ehdokkaiden vastauksia, vertaavat niitä aiempiin vastauksiin ja laativat niistä jopa erilaisia arvomaailmakarttoja eri puolueiden välille.
Isot mediatalot, kuten YLE, HS ja MTV pitävät vaalikoneita lähes kaikissa vaaleissa. Näiden lisäksi maakuntalehdillä on yleensä omat alueelliset vaalikoneensa. Aika pitkälle pääsee, kun huolehtii, että edellä mainituissa vaalikoneissa on perustellut ja samassa linjassa olevat vastaukset. Vinkki: Talleta omat vaalikonevastauksesi.
Pienempiä vaalikoneita löytyy tätä nykyä joka lähtöön; niitä yllä pitävät erilaiset etujärjestöt, liitot, harrastusjärjestöt, paikallislehdet jne. Niihin vastaaminen on perusteltua, jos ne osuvat hyvin omiin kohderyhmiin tai ylimääräistä aikaa on.

Takaisin ”Sisäinen ja ulkoinen viestintä-sivulle”