Ulkoisen viestinnän menetelmät

Tiedottamisessa tärkeintä on rehellisyys. Kultainen sääntö luottamuksen ja uskottavuuden säilyttämisen kannalta on, ettei kaikkea tarvitse kertoa, mutta kaiken kerrotun on oltava totta. Tärkeää on myös toisto: kerran sanottu tai kirjoitettu ei tarkoita sitä, että kaikki tietäisivät asian.

Viestinnän kokonaisuuteen kuuluvat henkilökohtainen vuorovaikutus, tiedotteet ja puhereferaatit, yleisönosastokirjoittelu sekä haastattelut.

Viestintää varten kannattaa käyttää tehokkaasti nykyteknologiaa: sähköpostia ja internet-sivuja. Yhdistyksen kannattaa myös olla näkyvästi mukana paikkakunnan tapahtumissa sekä tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan paikallisen median välityksellä, niin maksettujen mainosten kuin uutisjuttujenkin muodossa.

Erittäin tärkeää on käyttää hyväksi yhdistyksen verkostoja ja sitoa erilaiset asiantuntijat mukaan viestintään. Suurimmalla osalla yhdistyksistä on aktiivisia kunnallisia luottamushenkilöitä tai jopa virkamiehiä: näiden osalta julkisuuskynnys on matalampi kuin yksittäisen yhdistyksen nimissä tehdyllä kannanotolla.