Ulko- ja suoramainonta

Näkyvyyttä ja talkoita

Ulko- ja suoramainonnalla on paikkansa maksetun mainonnan kokonaisuudessa. Ulkomainonnalla tarkoitetaan kauppakeskuksissa, kaupunkien keskustojen ulkomainospaikoilla sekä tienvarsilla tapahtuvaa mainontaa. Suoramainonta on mainosesitteiden jakamista äänestäjien postilaatikoihin tai antamista henkilökohtaisesti äänestäjän käteen.
Isompien kaupunkien keskustoissa ulkomainospaikkoja on nykyisin paljon, pienemmissä kunnissa vähemmän. Parhaat (ja kalleimmat) ulkomainosten paikat löytyvät sieltä, missä äänestäjät liikkuvat ja heillä on mahdollisuus nähdä mainos hyvin. Kevään eduskuntavaaleja ajatellen ulkomainosten teho paranee koko ajan kevään edetessä, kun valoisuus ja ihmisten halu liikkua ulkona lisääntyvät.
Tienvarsiin sijoitetut mainokset ovat ensi sijaisesti autoilijoita varten. Joissakin vaalipiireissä puolueet ovat voineet antaa suosituksen tienvarsimainonnasta pidättäytymiseen ympäristöllisistä ja liikenneturvallisuuteen liittyvistä syistä. Silloin ei mainoksia kannata laittaa. Siellä missä niitä käytetään, kannattaa varmistaa, että mainokset tulevat myös kerätyksi vaalien jälkeen pois.
Suoramainonta, eli ”luukuttaminen” on edullinen tapa mainostaa. Usein tukiryhmästä löytyy helposti niitä henkilöitä, jotka haluavat yhdistää kuntoilun ja esitteiden jakamisen. Usein ehdokkaat sopivat myös keskenään, että jaetaan samalla useamman ehdokkaan mainoksia. Jos intoa luukuttamiseen ei löydy, mainokselle voi ostaa yleensä myös paikan esim. ilmaisjakelulehden välistä. Suorajakelun kautta tapahtuva suoramainonta kuitenkin maksaa ja tukiryhmäläisten mahdollinen talkoointo jää silloin hyödyntämättä.
Luukuttamisessa on erittäin tärkeää se, että mainoksia EI LAITETA sellaisiin postilaatikoihin ja -luukkuihin, joissa on ilmaisjakelukielto. Mainos sellaiseen laatikkoon voi pahimmillaan tietää äänien menettämistä, kun sana ehdokkaan huolimattomasta käyttäytymisestä leviää.

Takaisin ”Sisäinen ja ulkoinen viestintä-sivulle”