Tunne säännöt

Yhdistyksen säännöt ovat toiminnan rajat ja toimintatavat määrittelevä jäsenten keskinäinen sopimus. Arkipäivän yhdistystoiminnassa sääntöjä ei juurikaan tarvitse miettiä. Silloin kun tehdään oikeita asioita oikeilla tavoilla, toimitaan sääntöjen hengessä.
Yhdistyksen kokous on yhdistyksen arkirutiineista poikkeava tapahtuma. Tapahtumien ei sielläkään tarvitse olla sääntöjen määräysten jäykistämää, mutta kokouksen pitää edetä sääntöjen mukaisesti. Siksi säännöt on myös tunnettava.
Kokouksen puheenjohtajan on lisäksi syytä tuntea yhdistyslakia ja hyvää kokouskäytäntöä.
Yhdistysten mallisääntöjä löytyy kohdasta liitteet