Tuhatkunta

Opiskelijaliitto Tuhatkunta

Tuhatkunta on porvarillisesti ajattelevien opiskelijoiden yhteisö, jonka toiminta suuntautuu opiskelijajärjestöihin ja kokoomusyhteisöön. Tuhatkunta on opiskelijoiden etujärjestö, joka pitää toiminnassaan erityisesti esillä niin yliopisto- kuin ammattikorkeakouluopiskelijoiden taloudelliseen ja henkiseen hyvinvointiin sekä koulutuksen sisältöön liittyviä asioita.
Tuhatkunta on kriittinen osa kokoomusta; se esittää itsenäisesti oman poliittisen linjansa. Poliittisena ryhmittymänä tuhatkuntalaiset katsovat maailmaa opiskelijanäkökulmaa laajemmin. Tuhatkunta haluaa olla yhteiskunnallisen keskustelun herättäjä, epäkohtiin puuttuja ja uudenlaisten ajatusten esittäjä.
Tuhatkunta on vahva poliittinen opiskelijajärjestö – Suomen suurin. Tuhatkunta toimii ylioppilaskunnissa ja opiskelijakunnissa asiantuntevasti, vastuullisesti. Jäsenistöä koulutetaan koko ajan.
Lisätietoa Tuhatkunnan toiminnasta löytyy liiton verkkosivulta osoitteesta www.tuhatkunta.fi.