Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma on nimensä mukaisesti suunnitelma yhdistyksen seuraavan vuoden toiminnasta. Se on ohje ja valtuutus, jonka yhdistyksen jäsenistö antaa hallitukselle sen toimeenpannessa yhdistyksen toimintaa. Näin ollen hallituksen tulee toimia toimintasuunnitelman mukaisesti.
Suunnitelmissa tulee toiminnalle asettaa tavoitteita, joiden toteutumista voidaan mitata. Suunnitelmien tulisi myös heijastella kokoomusaatetta ja -ideologiaa.
Toimintasuunnitelma on seuraavaa toimintakautta koskeva asiakirja, jonka yhdistyksen syyskokous tai yhdistyksen varsinainen kokous hyväksyy toteutettavaksi toimintavuoden ”lukujärjestyksenä”. Jotta toimintasuunnitelma olisi toteuttamiskelpoinen, on siinä huomioitava kaikki toimintasektorit ja niiden tarpeet. Toimintasuunnitelman tulisi sisältää myös toimintakalenteri, jossa tulevat tapahtumat on jaksotettu.
Toimintasuunnitelman toteutumista arvioidaan toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä. Siksi olisi eduksi, jos toimintasuunnitelma ja toimintakertomus olisivat rakenteeltaan sellaiset, että niiden vertaaminen olisi mahdollista.

Esimerkki toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen rakenteesta:

  • Yleistä
  • Tärkein tulosalue
  • Toiseksi tärkein tulosaluejne
  • Toiminnan kehittäminen
  • Yhdistyksen päätöksenteko
  • Edustukset
  • Sisäinen hallinto
  • Loppulause
  • Tapahtumakalenteri