Toiminta

Kokoomuslaisen järjestötoiminnan yksi peruskivi on olla mukana vaikuttamassa yhteiskunnallisiin asioihin. Siihen on olemassa useita vaihtoehtoja.

Mukana tominnassa ja vaikuttamassa voi olla paikallisesti, maakunnallisesti, oman vaalipiirin alueella tai valtakunnallisesti. Kaikilla eri tasoilla on erilaista järjestöllistä toimintaa ja vaikuttamiskanavia sekä myös mahdollisuus olla mukana eri vaaleissa ja myös erilaisissa rooleissa.

Vaaleissa voi olla ehdokkaana, vaikuttamassa ja tekemässä vaalityotä jonkun ehdokkaan puolesta tai viemässä kokoomuslaista sanomaa eteenpäin erilaisissa vaalitalkoissa.