Tiedotus ehdokkaille

Yhdistyksen kannattaa ottaa heti ehdokashankinnan alusta lähtien tavaksi tiedottaa ehdokkailleen vaalityöstä. Lisäksi piirijärjestöt ja puoluetoimisto tiedottavat kaikissa vaaleissa  kukin eri tavoin ehdokastyöstä. Puoluetoimisto tiedottaa valtakunnallisesti kaikille yhteisistä asioista, kuten

  • vaalien varainhankinnasta,
  • markkinointimahdollisuuksista,
  • yhteisistä kampanjatoimenpiteistä,
  • vaalikoneista jne.

Riippumatta vaaleista, on syytä vaalien jälkeen järjestää kaikille valituille yhteisiä koulutustilaisuuksia, joissa sovitaan myös yhteisistä pelisäännöistä. Myös kaikille ehdokkaille ja vaalityössä mukana olleille on hyödyllistä järjestää yhteinen tilaisuus.