Tekemisen kulttuuri

Hyvä tekemisen kulttuuri

Eduskuntavaalikampanjaa tehdessä me jokainen muovaamme omalla toiminnallamme tekemisen kulttuuria. Kulttuuri on tässä mielessä monen tekijän summa. Siihen vaikuttavat asiat, jotka ovat olleet ”yleisesti hyväksyttyjä” käytäntöjä aiemmissa vaaleissa – tapoja ja toimintoja, jotka on ”totuttu näin aina tekemään”. Uudessa vaalissa uudet tekijät tuovat toimintaan mukaan omat mausteensa. Ja toimijoiden joukko on iso. Siihen kuuluvat mm. ehdokkaat, heidän tiiminsä ja tukiryhmänsä, piiritoimistot, yhdistykset, puoluetoimisto, puoluejohto, sekä laajasti ajatellen myös äänestäjät ja media.
On hyvä tiedostaa, että jokainen voi omalla toiminnallaan olla kehittämässä tai heikentämässä tekemisen kulttuuria. Sen vuoksi omassa tiimissä on jo alku vaiheessa syytä keskustella siitä, miten me omalla toiminnallamme viestimme positiivisyyttä ja yhteisen tekemisen halua. Sillä näin kannattaa todella toimia: hyvähenkisessä tekemisen kulttuurissa ihmiset viihtyvät mukana. Lisäksi positiivinen klangi huomataan ja se viestiin myös äänestäjille ehdokasporukan yhteistyökyvystä.
On tärkeää, että kaikessa vuorovaikutuksessa pyritään avoimuuteen. Näin epävarmuutta tuottavat tulkinnat vähenevät. On hyvä myös sopia etukäteen niistä tavoista ja paikoista, joissa mahdollisia ristiriitatilanteita käsitellään.
Kaikenlaisen palautteen saaminen ja sen antamisen tulisi olla kampanja-aikana mahdollisimman realistista ja ajantasaista. Kampanjan jälkeen on erittäin tärkeää, että kampanja-ajan kokemukset puretaan ja analysoidaan hyvin. Se on loistava oppimisen paikka kaikille ja korvaamaton perusta seuraaville kampanjoille.

Hyvä tekemisen kulttuuri tulisi olla yksi tärkeimmistä laadullisista tavoitteista kampanjoinnissa ja sen toteutumista on tärkeää tarkastella kampanjan aikana.
Takaisin ”Tavoitteet – laatu ja määrä”-sivulle