Uusi jäsen toimintaan mukaan

Kysy mitä uusi jäsen haluaa

Kun meille tulee uusi jäsen, niin puheenjohtaja soittaa hänelle. Olemme tehneet ”lomakkeen”, jonka avulla kyselemme mitä hän haluaisi tehdä, onko hänellä aiempaa kokemusta yhdistystoiminnasta, missä hän hyvä ja mitä hän odottaa.
Meillä on vastaava lista yhdistyksen toimintaa koskevista tehtävistä sekä siitä missä meidän pitäisi kehittyä. Tältä listalta uudelle jäsenelle tarjotaan tehtäviä hänen osaamisen tai kiinnostuksen mukaan.
Alkuun käytäntö oli hankala, koska kukaan ei oikein halunnut luopua omista tehtävistä ja jotkut haalivat niitä liikaa. Nyt kolmantena vuonna homma alkaa toimimaan
(yhdistys ei jättänyt nimeään)

Mentorointitoiminta

Mentoritoiminta alkaa uusien jäsenten “sisäänkouluttamisesta” ja jokaisella jäsenellä on oma mentoroitava uusi jäsen.
Helsingin Kansallisseura