Tasavallan Presidentin vaalit

Tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.
Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun kolmas sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi.
Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Tässä toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi. Jos vaaliin asetetaan vain yksi ehdokas, tulee tämä valituksi ilman vaalia. Presidentti astuu virkaansa valitsemista seuraavan kuukauden 1. päivänä.
Kokoomuksen sääntöjen mukaan puolueen presidenttiehdokkaan valitsee puoluekokous. Ennen valintaa voidaan järjestää puolueen varsinaisten jäsenten henkilöjäsenille äänestys, jonka tulos ei sido puoluekokousta.
Äänestyksen ehdokasasettelun ja suorittamisen aikataulusta ja muista yksityiskohdista päättää puoluehallitus.
Lisätietoja Tasavallan Presidentistä