Viranomaismääräykset

Elämme järjestäytyneessä yhteiskunnassa ja siksi monet yhdistyksen toiminnot vaativat lainsäädännön tuntemusta ja joskus myös yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Määräykset on tunnettava. Poliittiseen toimintaan on viime aikoina ollut liittynyt valitettavan monta tapausta, joissa on rikottu pelisääntöjä. Niin ei saa tapahtua.

Verotukseen, varojen keräämiseen, lahjoitusten vastaanottamiseen ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen liittyy määräyksiä, jotka on hyvä tuntea. Jos joku toiminta on luvanvaraista, niin se ei ole syy jättää toimintaa tekemättä. Se on vain syy hoitaa lupa-asiat kuntoon.

Eri viranomaisia: