Vastuu taloudesta

Kenen vastuulla on yhdistyksesi varainhankinta?

Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat vuosikokouksiin, joissa päätetään toiminnan suunnittelusta ja sen rahoittamisesta. Päätökset ovat siis yhteisiä. Vaikka yhdistyksen päätöksien toimeenpanemista varten valitaan hallitus, niin se ei tarkoita, että hallitus – tarkemmin siis hallituksen jäsenet – tekisivät kaiken yhdistyksessä tapahtuvan.
Hallituksen tehtävänä on organisoida jäsenten toimintaa. Tekeminen kuuluu kaikille. Yhteisiin hankkeisiin osallistuminen on juuri sitä toimintaa, jolla jäsenet tukevat yhdistyksen yhteisiä päämääriä.
Varainhankinnan ideointia varten on olemassa yhdistyksen hallitus. Hallituksessakaan talousasiat eivät ole hallituksessa yhden ihmisen vastuulla. Varainhankinnan ideoinnista vastaa jokainen hallituksen jäsen ja sen toteutuksesta koko jäsenistö.