Taloudenhoitaja

Taloudenhoitajan tehtävänä on:

  • seurata jäsenmaksujen perintää ja ilmoittaa hallitukselle kaksi kertaa vuodessa jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä ennen yhdistyksen varsinaisia kokouksia,
  • huolehtia yhdistyksen muiden saatavien perimisestä,
  • tallettaa yhdistyksen varat ja hoitaa muuta omaisuutta,
  • suorittaa maksut,
  • huolehtia varojen hankkimista koskevien suunnitelmien toteuttamisesta,
  • vastata yhdistyksen kirjanpidon hoidosta, tilinpäätöksen laadinnasta sekä sen esittämisestä hallitukselle, sekä
  • laatia ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi hallituksen käsittelyä varten.