SWOT – analyysin tekeminen

Lisäohjeita analyysin tekemiseen

Kun teet Swot -analyysiä, ole tarkkana näiden asioiden kanssa:

  • Ovatko sisäinen ja ulkoinen näkökulma kaikissa vastauksissa riittävän erillään toisistaan? Nyrkkisääntö on, että vahvuudet ja heikkoudet ovat lähtöisin ehdokkaasta tai tiimistä, mahdollisuudet ja uhat taas laajemman ympäristön antamia ja sanelemia.
  • Onko samoja asioita useamman SWOT-otsikon alla? Kyseiset asiat on silloin hyvä pureskella uudelleen auki ja selvittää, mitä ne konkreettisesti tarkoittavat.
  • Huomaa, että samoja asioita voi olla useammassa laatikossa, mutta silloin avattava, mikä tarkempi näkökulma kulloinkin painottuu. (Esim. jokin persoonallisuuden piirre voi olla eri tilanteissa vahvuus tai heikkous)
  • Onko meillä todellista näyttöä asioista, joita esitämme tuloksiksi? Jos vaikkapa sanomme, että ahkeruus on vahvuutemme, niin miten näytämme sen toteen – vaikkapa verraten tätä ominaisuutta ns. normaalitasoon?

Tulosten käytöstä:

Koska kampanjassa on aina käytettävissä vain rajallisesti aikaa ja resursseja, vahvuudet ja mahdollisuudet ovat tärkeimpiä. Niistä rakentuu nopein ja tuottavin tie tuloksiin.
Silti myös heikkoudet ja uhat pitää kartoittaa – jos esimerkiksi uhka voi yhdistyä heikkouteen, ongelmaa on ratkottava heti.

Tulosten täyden hyödyksikäytön ohjenuora: Hyödynnä ja kehitä oitis selviä vahvuuksia ja tartu lujasti suuriin mahdollisuuksiin. Väistä tai torju uhat mahdollisuuksien mukaan. Paranna heikkouksia, jos ne ovat todellisia (ja jos on aikaa).