SWOT – analyysin hyödyntäminen

Ohjeita analyysin hyödyntämiseen

Jotta SWOT -analyysistä saadaan kaikki irti, nelikenttä tulee analysoida tarkkaan. Näin saatujen johtopäätösten avulla päästään eteenpäin.

Johtopäätösvaiheessa SWOT -nelikenttää on hyvä tarkastella mm. seuraavien kysymysten kautta:

  • Mitkä vahvuudet ovat ehdokkaalle erityisen tärkeitä? Miten näitä ylläpidetään, kehitetään edelleen ja varmistetaan, että ne pysyvät vahvuuksina? Esim. Jos ehdokas on hyvä esiintyjä, päätetään tehdä paljon erilaisia ehdokasvideoita, joiden jakaminen suunnitellaan huolella.
  • Miksi vahvuuksien ja mahdollisuuksien käyttäminen on yleensä helpompaa ja nopeampaa kuin heikkouksien tai uhkien torjunta?
  • Miten voisi yhdistää löydettyjä vahvuuksia jonkun tai useamman mahdollisuuden realisointiin? (Tällaista yhdistelmää on syystä kutsuttu ´ylivoimatekijäksi´.)
  • Miten hyödyntää mahdollisuudet optimaalisesti? Esim. Lehdet lisäävät vaalien alla tilaa mielipidekirjoituksille. Johtopäätös: tarjotaan aktiivisesti kirjoituksia kaikkiin lehtiin ja some-palstoille. Huolehditaan organisoidusti tiimin ja muun tukiryhmän voimin, että hyviä aiheita on riittävästi, oikoluetaan apuna, jne.
  • Miten voimme poistaa heikkoudet? Voiko osasta päästä eroon? Miten? Voiko joitain heikkouksia kääntää jopa vahvuudeksi? Esim. Ehdokkaan ajan puute. Johtopäätös: priorisoidaan, ajoitetaan ja delegoidaan. Tiimi auttaa ja paikkaa paljon ja samalla se motivoituu, kun on mielekästä, fokusoitua tekemistä.
  • Miten uhkia voidaan torjua? Miten vaarat ovat vältettävissä? Esim. Rahoituksen saamisen vaikeutuminen. Johtopäätökset: karsitaan menoja / tehdään lisää varainhankintaa isommalla tiimillä ja uusilla tavoilla. Tai ideoidaan korvaavia tai ytimekkäämpiä (= halvempia) markkinoinnin välineitä.

Kun johtopäätökset on saatu kokoon, on toimenpiteiden suunnittelun vuoro. Toimenpiteet kannattaa kirjata hyvin konkreettiseen muotoon. On tärkeää, että kirjauksesta selviää ainakin seuraavat asiat:

  • Mikä konkreettinen toimenpide on kysymyksessä?
  • Kenen / keiden vastuulla sen toteuttaminen on?
  • Mikä on tavoiteaikataulu?
  • Mistä resurssit – ihmiset, aika, rahat, materiaalit?