Suora vaikuttaminen kannustaa

Vaalien lisäksi osallisuuden, eli uusien osallistumis- ja vaikuttamistapojen kehittäminen, on Kokoomukselle tärkeää; edustuksellisen demokratian tulevaisuus ei ole äänestysaktiivisuuslukujen valossa kovin lohdullinen. Edustuksellisen järjestelmän rinnalle tulee kehittää entistä painokkaammin suoria osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kokoomus ei näe niitä toisiaan pois sulkevina, vaan uskomme, että on myös puolueemme etu kannustaa eri vaikuttamiskeinoihin.
Vastakkainasettelua puolueiden ja muiden toimivien kansalaisliikkeiden välillä on vältettävä. Osallistumismuotojen kehittämisessä pitää mm. pohtia, minkälaisia mahdollisuuksia suoraan demokratiaan uusi kehittynyt teknologia avaa. Nyt kehitetyt ja kuntalain sallimat muodot eivät saa jäädä vain muutamien kuntien harrastukseksi. Hyvien käytäntöjen ja toimintamallien levittämiseen pitää panostaa. Siitä pitkällä aikavälillä hyötyy myös Kokoomus.
Äänestysaktiivisuuden laskemiseen on jo reagoitu omassa toiminnassamme.