Suhteelliset vaalit

Suhteellista vaalia käytettäessä saadaan valituksi tulevien joukko enemmistövaalia paremmin vastaamaan kokouksen osanottajien mielipidettä. Enemmistövaalissahan nimensä mukaisesti enemmistö, vaikka se olisi niukkakin, saa halutessaan esimerkiksi kaikki yhdistyksen hallituksen jäsenet omasta leiristään. Suhteellinen vaali turvaa paremmin vähemmistöön jäävien ryhmien oikeudet.
Suhteellinen vaali voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla,

  • henkilökohtaisena suhteellisena vaalina
  • suhteellisena vaalina ehdokaslistoja kannattaen
  • suhteellisena vaalina ehdokaslistoja käyttäen ehdokkaita kannattaen.

Yhdistyslain mukaan suhteellista vaalia voidaan käyttää vain, mikäli säännöissä on näin erikseen määrätty. Kokoomusuhdistyksen säännöt eivät salli suhteellisen vaalin käyttöä.

Henkilökohtainen suhteellinen vaali

Henkilökohtaista suhteellista vaalia käytettäessä kokouksen äänivaltaiset edustajat saavat vaalilipun, johon he kirjoittavat enintään niin monta nimeä, kuin täytettäviä paikkoja. Lippuun merkitään nimet siinä järjestyksessä, kuinka tärkeänä kunkin henkilön valintaa pidetään.
Ääntenlasku tapahtuu siten, että kussakin vaalilipussa ensimmäisenä oleva henkilö saa yhden äänen, toisena oleva 1/2 ääntä, kolmantena oleva 1/3 ääntä ja niin edelleen. Näin kukin ehdokas saa oman äänimääränsä ja paikat täytetään näiden äänimäärin mukaisessa suuruusjärjestyksessä.
On syytä huomata, että vaikka murtoluvuilla laskeminen on vaikeaa, ääntenlasku on toimitettava siten. Jos esimerkiksi neljää paikkaa täytettäessä päätettäisiinkin äänet laskea vaalipuista siten, että ensimmäinen nimi saisi neljä ääntä, toinen kolme ja niin edelleen, olisi lopputulos erilainen kuin murtolukuja käyttäen.
 

Suhteellinen vaali ehdokaslistoja kannattaen

Suhteellinen vaali ehdokaslistoja kannattaen toteutetaan siten, että ehdokkaita asettavat ryhmittymät asettavat esittävät useita ehdokkaita ja asettavat ehdokkaat listaan tärkeysjärjestyksessä. Kullakin äänestäjällä on yksi ääni, jonka hän antaa jollekin ehdokaslistalle.
Ääntenlaskussa kunkin listan ensimmäisenä oleva ehdokas saa henkilökohtaiseksi vertausluvukseen koko listan saaman äänimäärän, toisena oleva puolet koko listan saamasta äänimäärästä, kolmantena oleva kolmanneksen ja niin edelleen. Tämän jälkeen eri listoilla ehdokkaana olleet laitetaan keskenään järjestykseen vertauslukujensa perusteella.
 

Suhteellinen vaali ehdokaslistoja käyttäen ehdokkaita kannattaen

Suhteellinen vaali ehdokaslistoja käyttäen ehdokkaita kannattaen on suomalaisille eduskuntavaaleista tuttu äänestystapa. Siinä ehdokkaat muodostavat keskenään vaalilistoja ja äänestäjät äänestävät kukin yhtä ehdokasta.
Ääntenlaskussa kullakin listalla olevien ehdokkaiden saamat äänet lasketaan yhteen ja kyseisellä listalla enimmät äänet saanut saa vertausluvukseen listan koko äänimäärän, toiseksi tullut puolet siitä ja kolmanneksi eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen kolmanneksen listan kokonaisäänimäärästä. Tämän jälkeen eri listoilla ehdokkaana olleet laitetaan keskenään järjestykseen vertauslukujensa perusteella.