Yhdistyksen sisäistä viestintää on jäsenistön informointi yhdistyksen ajankohtaisista asioista.

Sisäisellä viestinnällä perehdytetään jäsenet puolueen ja yhdistyksen tavoitteisiin, käydään keskustelua yhdistyksen toiminnasta sekä sitoutetaan jäsenet mukaan yhdistyksen toimintaan ja poliittiseen vaikuttamiseen. Jotta yhdistyksen viesti olisi selkeä ja näkyisi useissa yhteyksissä, pitää koko jäsenistön tietää tavoitteet ja niiden taustat.

Sisäiseltä viestinnältä vaaditaan nopeutta, säännöllisyyttä, avoimuutta, rehellisyyttä ja ymmärrettävyyttä.