Miten?

Jäsenkirje: sähköpostilla tai perinteisellä kirjeellä

 • Jäsenkirjeen lähettämisessä kannattaa ottaa huomioon yhdistyksen jäsenistön tarpeet: onko kaikilla yhdistyksen jäsenillä sähköpostiosoite vai lähetetäänkö osalle jäsenistöstä perinteinen kirje?
 • Saako perinteisellä kirjeellä enemmän huomiota kuin sähköpostilla, jota tulvii ihmisille muutenkin paljon?
 • Jäsenkirjeessä kannattaa huomioida, mistä asioista on jo jäsenistöä tiedotettu puolueen ja piirin kirjeissä: informaatiotulva digiaikana on valtava, eikä samaa sisältöä kannata toistaa useasti, ellei se ole välttämätöntä
 • Yhdistyksen jäsenten on hyvä tietää, kehen missäkin tapauksessa ottaa yhteyttä. Yhteystiedot kannattaa siksi kirjeessä tuoda esiin. Samalla voi kertoa menneestä ja tulevasta toiminnasta ja tapahtumista.
 • Yhdistyksen sekä piirin toimintakalenterit toimitetaan jäsenille hyvissä ajoin.
 • Yhdistyksen varsinaisista ja ylimääräisistä kokouksista on sääntöjen mukaan jäsenille lähetettävä erikseen kutsu.
 • Hallituksen kokouksissa tehdyistä päätöksistä kannattaa tiedottaa myös jäsenistöä.

Puhelin

 • Nopeassa viestinnässä (esimerkiksi tapahtumamuistutuksissa) soitto ja tekstiviesti toimivat hyvin.
 • Puhelin on hyvin henkilökohtainen viestintäväline, joten kannattaa pohtia, millaiseen viestintään se sopii

Nettisivut

 • Nettisivut ovat luontainen paikka pysyväluontoisemman tiedon hakuun (yhteystiedot, yhdistyksen tarkoitus, kannanotot jne.)
 • Nettisivuille ei tarvitse reaaliaikaisesti kertoa kaikkea yhdistyksen toiminnasta, mutta siellä olevan tiedon tulee olla AINA ajan tasalla
 • Mikäli yhdistyksen nettisivut jäävät päivittämättä, antavat ne myös sellaisen kuvan, ettei yhdistyksessä todella tapahdu mitään

Sosiaalinen media

 • Siinä missä nettisivut ovat luonteva paikka pysyvä luonteisen tiedon hakuun, on sosiaalinen media oikea paikka reaaliaikaisempaan ja välittömämpään viestintään yhdistyksen toiminnasta (tapahtumakuvat, julkilausumat, keskustelunavaukset…)
 • Eri viestinnän kanavia on lukuisia, monikäyttöisimpiä ja useimmille tutuimpia ovat ainakin Facebook ja Whatsapp, joihin voi luoda vain jäsenille tarkoitettuja keskusteluryhmiä
 • Jos yhdistyksen jäsenistöstä moni on mukana esimerkiksi juuri Facebookissa, kannattaa tiedottamiskanavaa käyttää hyväksi